Sammen mot parkinson

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi har blitt inspirert av arbeidet PS-foreningen i Danmark har gjort med opplysningsbanken levmedparkinson.dk for å gi brukere og pårørende erfaringshistorier fra andre i samme situasjon ved å produsere et stort antall korte filmer som belyser ulike sykdomsutfordringer, bidrar til økt inspirasjon og hverdagsmestring – for hele familien. Med inspirasjon i deres arbeid, tankegang og mål, vil «Sammen mot parkinson», med et bredt spekter av mestringsfilmer som gjøres tilgjengelig på https://parkinson.no/sammenmotparkinson, åpne en ny verden av muligheter og inspirasjon for pårørende og brukere.

Målsetting

Hjelpe og inspirere parkinsonrammede og deres nære til et bedre liv med parkinson i hverdagen. Det ligger mye inspirasjon i andres erfaringer. Vår inspirasjon og konkrete målsetting er å lage 25 korte filmer, som vil være viktige bidrag til nytte og inspirasjon for pårørende og brukere i hverdagen.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er: – Mennesker med Parkinsons sykdom/parkinsonisme – Pårørende av mennesker med Parkinsons sykdom/parkinsonisme

Antall personer i målgruppen

16000

Beskrivelse av gjennomføring

Produsere og formidle 25 korte mestrings- og opplysningsfilmer på 1-2 min, med brukere og pårørende i sentrum, involvere familier og par som forteller om hvordan de opplever og takler sine utfordringer med sykdommen i hverdagen. Film er et sterkt og effektivt medium for å formidle og dele erfaringer som vil være verdifulle bidrag til bedre hverdagsmestring og styrke livskvaliteten hos målgruppen. – Plattformen http://www.parkinson.no/sammenmotparkinson opprettes, utvikles som opplysnings- og kunnskapsbank for alt materiell som produseres. En utfordring og en løsning tas opp i hver film. Antall filmer: Vil produsere 25 korte filmer (1-2 minutter). Vi har i forarbeidet til søknaden vurdert at resultatet totalt sett blir best, og at midlene blir utnyttet på best mulig måte ved å produsere et stort antall, korte, relativt enkle, illustrerende og ikke for kostbare enkeltfilmer. Vi har veiet dette opp mot alternativet om å produsere et par lengre, mer omfattende og mer påkostede mestrings- og opplysningsfilmer. Vil være en styrke for målgruppen i gjennomføringen og resultatet av prosjektet, at det produseres en serie korte, enklere filmer, som skaper et helhetlig inntrykk, for å belyse flere utfordringsområder knyttet til livet med PS.

Fremdriftsplan

Del 1–Juli-Aug:Informere om tildeling. Nedsettelse av prosjektgruppe. Møte, fordeling av ansvarsområder. Del 2–Sep-Okt: Utforming av innhold, research, info, starte arbeidet med utvikling av parkinson.no/sammenmotparkinson. Del 3-Nov-Des: Opptak av halvparten av filmene og redigering. Publ. Lansering. Medieoppslag. Parkinsonposten. Del 4- Jan-Apr: Opptak av resterende filmer, ferdigstilling. Publ. Del 5–Juni: Sluttrapportering. Evaluering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport, sammen mot parkinson.pdf

Prosjektleder/forsker

Hans Munkevik

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Sammen mot parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 354 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.09.2019
Status
Avsluttet