Arbeidsliv og Parkinsons sykdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Arbeidslivet bidrar til mange helsefremmende faktorer for de fleste. Arbeid er med på å sikre personlig økonomi, gi struktur i hverdagen, skape tilhørighet og gi økt selvfølelse. Å få en sykdom som parkinson reduserer yteevnen og tvinger deg til å slakke på tempoet er fysisk og mentalt krevende, noe som selvfølgelig går ut over en jobbhverdag. Vi vet gjennom medlemsundersøkelser at det trengs større kunnskap omkring rettigheter og muligheter i arbeidslivet når man blir rammet av sykdom. Det å kunne stå i jobb og fortsette å bidra vil ha stor verdi den som er rammet og samfunnet rundt.

Målsetting

Gi relevant informasjon og konkrete tips om rettigheter og muligheter i arbeidslivet for de som rammes av parkinson i arbeidsfør alder. Vi ønsker å tilby et lavterskel tilbud gjennom å bruke webinarer, samt et avsluttende seminar som gir muligheter for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot yngre mennesker med Parkinsons sykdom som fortsatt er i jobb, arbeidssøkende, eller på vei ut av arbeidslivet.

Antall personer i målgruppen

8000

Beskrivelse av gjennomføring

Mange av de som rammes av sykdommen er i arbeidsfør alder med familieforpliktelser. Andre kan også kan ha utfordringer med depresjoner og sosial angst. Vi har derfor valgt en todelt metode. Første del av prosjektet vil bestå av produskjon og gjennomføring av 5 web-baserte seminarer (webinarer) med ulike temaer innen arbeidsliv og karriere. Vi ønsker å nå målgruppen i eget hjem med ulike temaer, slik at en kan velge ut bolkene som er relevante for en selv. Brukere skal kunne delta i webinarene uavhengig av geografisk tilhørighet i landet. Bakgrunnen for valget av webinar som kommunikasjonsplattform er noen nøkkelsegnskaper ved bruk av denne plattformen, som kan gjøre seminaret mer interaktivt. Eksempler på dette kan være muligheten til å gi, motta og diskutere informasjonen i seminaret. Webinarene vil bli tatt opp på video, og opptakene vil blir gjort tilgjengelige i tiden etter gjennomføring. Andre del av prosjektet vi være et dagsseminar hvor vi tar for oss temaer som ikke har blitt dekket under nettmøtene. Dette vil også fungere som en viktig møteplass for erfaringsutveksling og likepersonsarbeid.

Fremdriftsplan

Jan: prosjektgruppemøte, valg av tema og dato for webinarer og dagsseminar Oslo. Booking av møtelokaler og innkjøp. Markedsføring interne kanaler. Feb-mar: opplæring og testing webinarer. Jurist lager presentasjoner. Apr-Jun: Gjennomføring av webinarer og evaluaring av disse. Aug-Sep: Redigerering webinaropptak og spredning av resultat. Invitasjon til dagsseminar. Okt: gjennomføring av dagsseminar Nov: Evaluering og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport webinar arbeidsliv.pdf

Prosjektleder/forsker

June Alexandersen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Arbeidsliv og Parkinsons sykdom
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 199 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring