Pårørende i koronatid

Parkinsonforbundet bidrar med digital støtte i en krevende tid.

For mange pårørende har koronatiden vært ekstra utfordrende. Norges Parkinsonforbund ønsket å bidra med støtte i en annerledes hverdag. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

– Det kan være krevende å være pårørende til en person med parkinson. Med pandemien har situasjonen utviklet seg, og for noen til det verre, ettersom mange behandlingstilbud er redusert eller stanset helt, forteller prosjektleder June Alexandersen.

Pårørende viktig

Norges Parkinsonforbund har mottatt mange henvendelser fra fortvilte pårørende gjennom koronapandemien. Spesielt vanskelig har det vært for mange å følge opp sine som er på sykehjem når de ikke har fått muligheter til å besøke dem.

– Disse pårørende spiller ofte en stor rolle i å følge med på progresjon i sykdommen og er ofte den som skaper et innhold i hverdagen for den som bor på sykehjem, sier Alexandersen.

Mange opplever utfordringer

Ettersom mange som henvendte seg opplevde samme type utfodringer bestemte Parkinsonforbundet seg for å lage tre webinarer, som retter seg mot pårørende.

De tre webinarene har ulike temaer. Det første fokuserer på råd og tips til de som er nære pårørende. Det andre tar for seg samliv og hvordan parforholdet kan blir mer nært når man tilbringer mye tid hjemme. Det siste webinaret handler om hvilken rolle pårørende kan ha når deres kjære bor på institusjon.

Bedre for både pårørende og pasienter

Prosjektleder June Alexandersen forteller at målet med webinarene er å ruste pårørende til å stå i krevende situasjoner.

– Gode tilbud til pårørende kan bidra til styrking av pasientens egen evne til å mestre sine problemer. I tillegg vil slike tiltak ha en verdi i form av å styrke relasjonen mellom den som har sykdommen og pårørende. Med dette tiltaket vil vi informere og veilede de pårørende og dermed står de bedre rustet til å håndtere en situasjon for sine nærmeste, sier hun.

Her kan du se de tre webinarene:


Søknadssammendrag

Koronatiden er krevende – også for pårørende.

Vi ønsker gjennom dette prosjektet å gjennomføre 3 webinarer med ulike temaer og tilpassede foredrag for pårørende til personer med parkinson.

Vi planlegger for at prosjektet skal gjennomføres i løpet av høsten 2020 for å sikre rask ivaretakelse.

Webinarene vil avholdes på ettermiddag/kveld slik at flest mulige kan delta.

Hvert møte vil ha en varighet på litt over en time.

Temaer:

1. Institusjon: Hvilken rolle ønsker du ha som pårørende, når den kjære er på institusjon?
v/parkinsonsykepleier Ragnhild Støkket
2. Hjemmet: Når alt blir så nært og livet blir hjemme. v/ familieterapeut Bjørn-Tore Bergem
3. Åpent tema: Etter innspill fra deltakere.

Prosjektleder

June Alexandersen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Pårørende i koronatid – webinarer
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 168.000
Startdato
18.08.2020