Unik tolkning av å ha parkinson

Det begynte med en nyutdannet danser med en god idé. Nesten fire år senere så prosjektet Move dagens lys foran en fullsatt Vega scene.

I samarbeid med

Filmen tar for seg de emosjonelle sidene ved å få parkinsons sykdom – både for den syke og de pårørende. Foto: MOVE

– Jeg vil vise hvordan både den som har sykdommen og pårørende påføres ulike livsendringer av Parkinsons sykdom, sier danser og produsent, Elisabeth Oterholt Peersen.

Hun har selv vokst opp med parkinson i nær familie, og på den måten sett hvordan det påvirker både den som har sykdommen og de som står rundt.

Det var dette som inspirerte henne til å sende en epost til generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Magne Wang Fredriksen, i 2016. Peersen hadde nemlig en idé til hvordan man kunne bruke dans til å formidle hvordan sykdommen rammer.

Håper på økt forståelse

Resultatet har blitt tre videoer, som tar for seg de følelsesmessige sidene av hvordan det kan være å leve med parkinson. Hver film visualiserer på ulike måter hva slags endringer sykdommen fører til, og hvordan de rammede og pårørende har mulighet til å leve et verdifullt liv i takt med disse endringene.

– Dette er jo en tolkning av hvordan det kan oppleves, men kanskje kan filmene skape nysgjerrighet, og også bidra til mer kunnskap, sier Peersen, og legger til:

– Jeg håper også det kan være med på å skape forståelse. Og så når dette kanskje ut til annet publikum enn de som allerede oppsøker parkinson.no, sier hun.

Brukermedvirkning

Filmene har blitt til gjennom en lang prosess, der både Parkinsonforbundet og brukermedvirkere, som selv har parkinsons sykdom, har vært rådgivere underveis.

Og for generalsekretær Magne Wang Fredriksen har prosjektet Move betydd mye.

– Det har vært vår baby helt fra starten, sier han og utdyper:

– Filmene holder veldig høy kvalitet, og jeg må jo si at de gjør seg i så stort format, sier han og viser til premieren på Vega scene i Oslo.

Her kan du se videoene:

Dam-tur

Magne Wang Fredriksen inviterte generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, til å overvære premieren som en del av «Dam-tur», der stiftelsens medlemsorganisasjoner inviterer Lillehagen til et av sine favorittprosjekter.

– Parkinsonforbundet hadde ikke vært der vi er i dag uten Stiftelsen Dam, så vi synes jo det var veldig hyggelig å invitere hit, sier Fredriksen.

Her kan du se oversikten over alle prosjektene som besøkes gjennom Dam-tur:

Rapport

Bakgrunn

Parkinson er en kronisk nevrologisk sykdom som er kjent for sitt klassiske bevegelsessyndrom med skjelvinger, stivhet, problemer med å starte og stoppe viljestyrte bevegelser. Dette er allikevel bare en liten del av sykdomsbildet som også gir utfordringer på mange av livets arenaer som jobb, ulike sosiale settinger, i familierelasjoner og hverdagen generelt. Med dette prosjektet ønsket vi derfor å bruke dans og film som medium for å illustrere forskjellige former for livsendringer og utfordringer en kan rammes av. Dette er bakgrunnen til prosjektets navn som er «Danseserien MOVE» som er 3 dansevideoer med tre forskjellige undertitler. MOVE together, MOVE forward og MOVing. Målet var å øke kunnskapen, bidra med å øke oppmerksomheten rundt parkinson som sykdom til allmennheten, samt være en inspirasjon til de som er rammet. Vår primærmålgruppe var allmennheten som ikke kjenner til sykdommen. Vår sekundærmålgruppe var rammede av sykdommen, pårørende og helsepersonell

Oppsummering

De videre planene for filmene er å se om vi får laget en egen versjon til reklamefrie dager, en engelsk versjon som kan brukes til å deles internasjonalt og meldes på som kandidater til forskjellige filmfestivaler. Vi vil også så på muligheten å søke midler fra Kulturetaten for videre støtteordning til å fremme spredning av filmene. Vi vil også benytte filmene som pauseinnslag på diverse arrangementer.

Prosjektgjennomføring

Prosjektleder og ideinnehaver Elisabeth Oterholt Peersen har stått for ide, koordinering og produksjon av filmene sammen med definerte partnere. Elisabeth har hatt tett dialog og hyppige møter med forbundet og prosjektgruppen, som på sin side har bidratt med støtte, innspill, planlegging og gjennomføring av lansering, samt annonsering og distribusjon. Utrykket i filmene skal omfatte en forståelse av parkinson gjennom et kunstnerisk uttrykk som videre bygger på en helhetlig forståelse av menneskets liv med sykdommen. For å nå fram med budskapet til allmennheten ble det valgt 3 dikt skrevet at personer med parkinson. Disse framkommer underveis i filmene slik at budskapet i dansen understøttes. I perioden januar til august ble alle dansene innstudert og opptak gjennomført på forskjellige lokasjoner i Oslo. Redigering og grafisk design ble jobbet med, og presentert for prosjektgruppe og administrasjonen i Norges Parkinsonforbund for innspill før ferdigstillelse. Filmene ble lansert på Vega Scene i Oslo den 4. november 2019 og senere delt i vårt nyhetsbrev, egen artikkel i parkinsonposten og på parkinson.no, youtube, Instagram og Facebook. Filmene er også delt med Stiftelsen Dam.

Antall personer i målgruppen

22000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport danseserien move.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Prosjektgruppen består i hovedsak av mennesker som har sykdommen selv eller er pårørende til mennesker med Parkinsons sykdom. Filmenes betydning for bruker vil være en inspirasjon, samt en større forståelse ute i samfunnet om livsendringer og utfordringer en med parkinson kan rammes av.

Målsetting

Målet er å øke kunnskapen, bidra med å øke oppmerksomheten rundt parkinson som sykdom til allmennheten, samt være en inspirasjon til de som er rammet.

Målgruppe

Vår primærmålgruppe er allmennheten som ikke kjenner til sykdommen. Vår sekundærmålgruppe er rammede av sykdommen, pårørende og helsepersonell.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Valg av formidlingsmetode er på bakgrunn av at dans og musikkterapi i stigende grad er blitt anerkjent som et virksomt tiltak ved nevrologiske lidelser. Tanken er at utrykket i filmene skal omfatte en forståelse av parkinson gjennom et kunstnerisk uttrykk, som videre bygger på en helhetlig forståelse av menneskets liv med sykdommen gjennom korte informative tekster. Hvert opptak vil klippes og redigeres fortløpende slik at det gir rom for evalueringer, innspill og eventuelle tiltak før neste innspilling gjennomføres. Prosjektleder og ideinnehaver Elisabeth Oterholt Peersen vil stå for koordinering og produksjon av filmene sammen med definerte partnere. Elisabeth vil ha tett dialog med forbundet og prosjektgruppen, som på sin side vil bidra med støtte, innspill, planlegging og gjennomføring av lansering, samt annonsering og distribusjon.

Fremdriftsplan

Den første måneden vil brukes til booking av lokaler, signering av avtaler og rettigheter, samt ferdigstillelse av en detaljert framdriftsplan og strategi for spredning. Ferdig produksjon, klipp og redigering er satt til slutten av mars slik at filmene kan lanseres på utvalgte arrangementer. Filmene vil deretter markedsføres gjennom sosiale medier og per e-post. Disse verktøyene gir gode muligheter for evalueringer og målinger.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektgruppen består i hovedsak av mennesker som har sykdommen selv eller er pårørende til mennesker med Parkinsons sykdom. Filmenes betydning for bruker vil være en inspirasjon, samt en større forståelse ute i samfunnet om livsendringer og utfordringer en med parkinson kan rammes av.

Målsetting for prosjektet

Målet er å øke kunnskapen, bidra med å øke oppmerksomheten rundt parkinson som sykdom til allmennheten, samt være en inspirasjon til de som er rammet.

Målgruppe

Vår primærmålgruppe er allmennheten som ikke kjenner til sykdommen. Vår sekundærmålgruppe er rammede av sykdommen, pårørende og helsepersonell.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Valg av formidlingsmetode er på bakgrunn av at dans og musikkterapi i stigende grad er blitt anerkjent som et virksomt tiltak ved nevrologiske lidelser. Tanken er at utrykket i filmene skal omfatte en forståelse av parkinson gjennom et kunstnerisk uttrykk, som videre bygger på en helhetlig forståelse av menneskets liv med sykdommen gjennom korte informative tekster. Hvert opptak vil klippes og redigeres fortløpende slik at det gir rom for evalueringer, innspill og eventuelle tiltak før neste innspilling gjennomføres. Prosjektleder og ideinnehaver Elisabeth Oterholt Peersen vil stå for koordinering og produksjon av filmene sammen med definerte partnere. Elisabeth vil ha tett dialog med forbundet og prosjektgruppen, som på sin side vil bidra med støtte, innspill, planlegging og gjennomføring av lansering, samt annonsering og distribusjon.

Fremdriftsplan for prosjektet

Den første måneden vil brukes til booking av lokaler, signering av avtaler og rettigheter, samt ferdigstillelse av en detaljert framdriftsplan og strategi for spredning. Ferdig produksjon, klipp og redigering er satt til slutten av mars slik at filmene kan lanseres på utvalgte arrangementer. Filmene vil deretter markedsføres gjennom sosiale medier og per e-post. Disse verktøyene gir gode muligheter for evalueringer og målinger.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Parkinson er en kronisk nevrologisk sykdom som er kjent for sitt klassiske bevegelsessyndrom med skjelvinger, stivhet, problemer med å starte og stoppe viljestyrte bevegelser. Dette er allikevel bare en liten del av sykdomsbildet som også gir utfordringer på mange av livets arenaer som jobb, ulike sosiale settinger, i familierelasjoner og hverdagen generelt. Med dette prosjektet ønsket vi derfor å bruke dans og film som medium for å illustrere forskjellige former for livsendringer og utfordringer en kan rammes av. Dette er bakgrunnen til prosjektets navn som er «Danseserien MOVE» som er 3 dansevideoer med tre forskjellige undertitler. MOVE together, MOVE forward og MOVing. Målet var å øke kunnskapen, bidra med å øke oppmerksomheten rundt parkinson som sykdom til allmennheten, samt være en inspirasjon til de som er rammet. Vår primærmålgruppe var allmennheten som ikke kjenner til sykdommen. Vår sekundærmålgruppe var rammede av sykdommen, pårørende og helsepersonell

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Filmene er delt i de kanalene som var satt opp i søknaden (youtube, mail og Facebook). Filmene på Facebook har nådd 21620 personer og fått over 235 likes og delt 40 ganger. På youtube er filmene avspilt 530 ganger i utgangen av 2019. I tillegg hadde vi 150 deltakere på lanseringsarrangementet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

22000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektleder og ideinnehaver Elisabeth Oterholt Peersen har stått for ide, koordinering og produksjon av filmene sammen med definerte partnere. Elisabeth har hatt tett dialog og hyppige møter med forbundet og prosjektgruppen, som på sin side har bidratt med støtte, innspill, planlegging og gjennomføring av lansering, samt annonsering og distribusjon. Utrykket i filmene skal omfatte en forståelse av parkinson gjennom et kunstnerisk uttrykk som videre bygger på en helhetlig forståelse av menneskets liv med sykdommen. For å nå fram med budskapet til allmennheten ble det valgt 3 dikt skrevet at personer med parkinson. Disse framkommer underveis i filmene slik at budskapet i dansen understøttes. I perioden januar til august ble alle dansene innstudert og opptak gjennomført på forskjellige lokasjoner i Oslo. Redigering og grafisk design ble jobbet med, og presentert for prosjektgruppe og administrasjonen i Norges Parkinsonforbund for innspill før ferdigstillelse. Filmene ble lansert på Vega Scene i Oslo den 4. november 2019 og senere delt i vårt nyhetsbrev, egen artikkel i parkinsonposten og på parkinson.no, youtube, Instagram og Facebook. Filmene er også delt med Stiftelsen Dam.

Resultater og resultatvurdering

Vi er veldig fornøyde med resultatet av filmene som er et vakkert resultat som viser de følelsesmessige sidene av hvordan det kan være å leve med parkinson, enten du er rammet selv, eller pårørende. Lanseringen hadde 150 deltakere hvor mange ikke hadde noe forhold til parkinson fra før. Filmene på Facebook har nådd 21620 personer og fått over 235 likes og delt 40 ganger. På youtube er filmene avspilt 530 ganger i utgangen av 2019. Historiene som publiseres gjennom disse 3 filmene er også kunne være verdifulle for andre som lever med kroniske sykdommer. Selv om sykdommene er ulike, er det flere perspektiver som ligner. Tilbakemeldingene er udelt positive, og vi har innen prosjektperioden nådd de målene vi hadde satt oss.

Oppsummering og videre planer

De videre planene for filmene er å se om vi får laget en egen versjon til reklamefrie dager, en engelsk versjon som kan brukes til å deles internasjonalt og meldes på som kandidater til forskjellige filmfestivaler. Vi vil også så på muligheten å søke midler fra Kulturetaten for videre støtteordning til å fremme spredning av filmene. Vi vil også benytte filmene som pauseinnslag på diverse arrangementer.

Prosjektleder

June Alexandersen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Danseserien MOVE
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
Elisabeth Otherholt Peersen
Beløp Bevilget
2018: kr 325 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
30.12.2019
Status
Under gjennomføring