Impulskontrollseminar for pårørende

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Prosjektet fokuserer på å gi de nærmeste pårørende informasjon om impulskontrollforstyrrelser som ofte kan oppstå på grunn av medisiner. Mange vi har snakket med har selv ikke vært klar over at impulskontrollforstyrrelser har en sammenheng med medisinene før det har gått for langt. Vi ønsker å informere, opplyse og veilede de pårørende slik at de opplever mindre belastning og får en bedre mestringsfølelse i pårørenderollen.

Målsetting

Målet med prosjektet er å spre kunnskap om impulskontrollforstyrrelser til de pårørende slik at de kan kjenne igjen de ulike symptomene og selv oppsøke hjelp i riktige instans. Vi ønsker å gi de pårørende nyttig informasjon slik at de opplever mindre belastning og får en bedre mestringsfølelse.

Målgruppe

Nærmeste pårørende til personer med Parkinsons sykdom.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Seminarene vil arrangeres på fem ulike steder i Norge, og det vil markedsføres via hjemmesiden, facebook, medlemsbladet Parkinsonposten, gjennom våre 39 lokal- og fylkesforeninger og ved utsendelse av mail til våre medlemmer. Et av seminarene vil bli filmet og lagt tilgjengelig på vår hjemmeside slik at vi også kan nå andre som ikke har mulighet til å delta med denne informasjonen.

Fremdriftsplan

Jan-feb Reservasjon av hoteller, kontakte foredragsholdere. Det settes ned en prosjektgruppe. Mars – april Oppstartsmøte prosjektgruppe. Informasjonsskriv og program sendes til foreningene og medlemmene. Arrangementet annonseres på nett. Åpnes for påmeldinger. April – juni Gjennomføring av seminarene. Evalueringsskjema sendes. Aug-sept Video vil bli redigert og lagt tilgjengelig på vår hjemmeside. Nov-des Rapportering og evaluering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Impulskontrollseminar for pårørende5mars.pdf

Prosjektleder/forsker

June Alexandersen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Impulskontrollseminar for pårørende
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 188 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet