Parkinsonkor i Oslo

Søknadssammendrag

Koronatiden rammet Oslo Parkinsonkor veldig hardt, da ikke alle klarte eller ønsket å delta på Zoom-øvelsene. Da vi begynte igjen fysisk i september hadde en tredjedel av korets medlemmer falt fra. Vårt mål med midlene fra Stiftelsen Dam er å rekruttere flere i koret så det kan overleve.

Etter pandemien er det enda viktigere å tilby en trygg arena for sosialt samvær. Vår erfaring er at å møte andre i lignende livssituasjon er svært positivt for livskvaliteten. Tilbudet er rettet mot personer med Parkinsons sykdom, samt deres pårørende. Forskningen er tydelig på viktigheten av å vedlikeholde stemmekvaliteten når man har en degenerativ sykdom som Parkinson. Det er et av hovedmålene med koret. Dirigentene i Oslo Parkinsonkor er logopeder med mye erfaring i dette området, og ønsker å dele kunnskapen sin rundt kommunikasjon og stemme med flest mulig med Parkinson.

Med midlene skal vi begynne hvert semester med et gratis dagseminar for personer med Parkinson og deres pårørende, med mulighet for å delta både fysisk i Oslo og digitalt overalt i Norge. For de som deltar fysisk inkluderer det en felles lunsj og kaffepauser. Vi skal også å ha konserter, for eksempel på sykehjem der noen av våre deltagere bor. Konsertene vil bli etterfulgt av en samling av publikum og kor med kaffe og kake.

I slutten av desember 2022 håper vi å ha flere enn 20 faste medlemmer i koret, takket være tiltakene vi vil sette i gang med midlene. I tillegg er målet vårt at flere enn 20 personer vil delta på gratis dagseminar hver gang. Det er en fin éngangsopplevelse, men vårt mål er å bruke seminarene som en rekrutteringsarena.

Når prosjektet er over forventer vi å kunne fortsette med et varig tilbud av Oslo Parkinsonkor, med over 20 faste medlemmer, faste seminarer og konserter.

Prosjektleder

Florie Courmont Devik

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Parkinsonkor i Oslo
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 65.000
Startdato
15.11.2021