Likepersonschat

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norges Parkinsonforbund har hatt et økende fokus på likepersonsarbeid de siste årene. Vi har idag ca. 100 registrerte likepersoner. Forbundet har en telefontjeneste Parkinsontelefonen der det sitter 10 likepersoner og tar imot samtaler i ukedagene. Vi ser behovet for å utvikle likepersonstilbudet ytterligere. Vi ønsker å opprette en likepersonschat, et lavterskeltilbud. Her vil man kunne være helt anonym, og for mange med parkinson vil man kunne få redusert stemme og da vil dette absolutt være et nyttig tilbud til dem. Dette tilbudet vil være gratis for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Målsetting

Mål år 1: Utarbeide brukermanual og utvikle kurs. Rekruttering. Implementere systemet. Mål år 2: Kursing av likepersoner. Markedsføre og lansere tjenesten. 6 likepersoner vil betjene tjenesten hver tirs. og tors. kl 11-16, og hver ons. kl 16-21. Vi forventer at tre personer tar kontakt hver vakt.

Målgruppe

Målgruppen i dette prosjektet er personer med parkinson og deres pårørende. Samt likepersoner som er egnet og ønsker å betjene likepersonschatten.

Antall personer i målgruppen

190

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet vil bli gjennomført over 2 år. Vi er i dialog med en leverandør av chattefunksjon, Edialog24. De vil levere tjenesten gratis med inntil 10 brukere ved innvilget søknad. Vi skal utarbeide en håndbok for de som skal betjene chatten. Håndboken skal inneholde etisk, kommunikasjonsmessig og teknisk bruk av chatten. Det vil også bli utviklet en liten brosjyre som sendes ut til våre foreninger som vil distribuere dem på medlemsmøter og andre egnede steder. Likepersonene som skal betjene chatten må gjennomgå ett dagskurs. Første del av kurset vil bli ledet av Edialog24, andre del av kurset vil vi invitere noen fra Gynkreftforeningen til å fortelle om deres erfaringer ved å betjene en chat og tredje del av kurset vil administrasjonen lede. Tilbudet vil bli annonsert i Parkinsonposten, sosiale medier, nyhetsbrev til medlemmer og forbundets hjemmeside. Vi vil ha løpende oppfølging av likepersonene etter lansering og bistå med hjelp hvis det trengs. Det vil utarbeides et rapportskjema som hver likeperson skal fylle ut etter endt vakt.

Fremdriftsplan

År 1 Juli-sept:Prosjektmøte Okt-des:Utvikle håndbok, Implementere chatten Jan-mars:Prosjektmøte. Håndbok ferdigstilles. Rekruttering. Utarbeide brosjyre Mars-april:Kurset ferdigstilles. Kontakte Gynkreftforeningen Mai-juni:Evaluering. Invitasjon kurs År 2 Juni-sept:Kurs Okt-nov:Utarbeide vaktplan, rapportskjema Des-jan:Markedsføring, lansering Feb-april:Oppfølging av likepersoner Mai-juni:Evaluering og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport likepersonschat 2022.pdf

Prosjektleder/forsker

Linda Paulsen Vik

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Likepersonschat
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 135 000, 2020: kr 120 000
Startdato
28.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet