Sykehjemsopplæring om Parkinson

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Sykehjemsopplæring om parkinson ble startet på bakgrunn av henvendelser fra fortvilte beboere på sykehjem og deres pårørende. De beskrev en hverdag på sykehjemmet med mange utfordringer grunnet manglende forståelse og kunnskap hos pleiepersonalet.

 

Norges Parkinsonforbund utførte derfor en spørreundersøkelse ved 6 sykehjem med geografisk spredning og varierende populasjonstall. 56 ansatte i pleie- og omsorgen ved sykehjemmene svarte på undersøkelsen og ga oss et godt grunnlag for forståelsen av kunnskapsnivået og hvilken type kunnskap de trengte mer av. Personalet viste relativt god kunnskap innenfor grunnleggende forståelse av Parkinsons sykdom, men manglet kompetanse innenfor tiltak og forebygging. Beboerne og de pårørende som deltok i studiet bekreftet resultatene fra undersøkelsen med pleiepersonalet.

 

Resultatet fra studiet ble lagt til grunn for utformingen av et undervisningsopplegg for sykehjemsansatte. Modellen er en studiesirkel bestående av 4 kvelder à 2 timer hver. Det er bygd opp slik at sykehjemmene selv kan bruke materialet, med en valgt gruppeleder. Dette for at flest mulig sykehjem skal kunne gjennomføre undervisningen. Materialet inneholder informasjon om Parkinsons sykdom generelt, men med hovedvekt på tiltak, pleie og observasjon. En av kveldene handler om forståelse av de mange utfordringene en med parkinson møter i hverdagslivet, opplevelsen av det å måtte flytte til et sykehjem og pårørendes følelser i det man innser at den syke ikke kan bo hjemme lengre. Gjennom denne skoleringen vil personalet øke sin kunnskap om sykdommen.

 

Prosjektet har gitt oss ny kunnskap og innsikt i beboerens liv på sykehjemmet og de mange utfordringene de møter med et personell som ikke har tilstrekkelig kunnskap om Parkinsons sykdom. Dette har ført til at vi nå arbeider aktivt med å øke kunnskapsnivået hos kommuner og skoler med helsefaglig utdanning. Vi jobber også politisk for å få på plass en helhetlig behandlings- og omsorgsveileder fra diagnose til livets slutt.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

Undervisningsopplegg med en cd, en flippover og en rekke brosjyrer laget av prosjektleder i samarbeid med Norges Parkinsonforbund

 

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Støkket

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Sykehjemsopplæring om Parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2008: kr 290 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet