Trygg i vann med Parkinson

Åtte svømmevettregler skal bidra til en tryggere svømmetur.

I samarbeid med

Det er viktig å være oppmerksom på at noen symptomer ved parkinson også kan oppstå i vann. For å øke kunnskapen og bevisstheten om dette lanserer Parkinsonforbundet kampanjen «Trygg i vann». Illustrasjon: Norges Parkinsonforbund

– Prosjektet er et viktig tilskudd i arbeidet med drukningsforebygging ved å øke bevisstheten og kunnskapen om faren for drukningsulykker både blant mennesker med Parkinsons sykdom, men også ute i befolkningen og allmennheten for øvrig, sier Lemia Boussaada prosjektleder for «Trygg i vann» og helserådgiver i Norges Parkinsonforbund.

God timing

I slutten av juni 2022 lanserte forbundet kampanjen «Trygg i vann» som består av blant annet tre filmer og åtte svømmeettregler ved Parkinsons sykdom.

– Vi tror at det er god timing å lansere kampanjen nå som det er sommer og høysesong for bading og svømming. Svømmevettreglene vil være viktige å følge for alle som er i kontakt med vann enten det er i en svømmehall, eller utendørs nå i sommer, sier Boussaada.

Åtte svømmevettregler

  1. Planlegg svømmeturen
  2. Ikke svøm alene
  3. Si ifra til noen at du har parkinson
  4. Ikke hopp rett uti
  5. Symptomer på land kan forsterkes i vann
  6. Snu i tide
  7. Svøm regelmessig
  8. Vurder omgivelsene

Kilde: Norges Parkinsonforbund

Manglende kunnskap

Lemia Boussaada

Norges Parkinsonforbund erfarer at det er manglende kunnskap om faren for drukningsulykker både blant personer med parkinson, pårørende, helsepersonell og badevakter.

– Vi håper derfor at kampanjen vil bidra til å redusere antall drukningsulykker og sette fokus på det å være trygg i vann både i sommer, men også blant mennesker som benytter svømmehaller og er i vann resten av året, sier Boussaada.

Forteller om nestenulykker

I forarbeidet til kampanjen sendte Norges Parkinsonforbund ut en undersøkelse til sine medlemmer med spørsmål knyttet til deres opplevelser med svømming og bading. Over 600 personer responderte. Et stort antall av respondentene beskrev sine opplevelser og nestenulykker i vannet.

– Tallene i undersøkelsen underbygger at det er en vesentlig fare for drukningsulykker ved parkinson. Prosjektet er derfor særdeles viktig for å sette fokus på dette, sier Boussaada.

Viktig for alle som er i kontakt med vann

Hun peker på at prosjektgruppen i samarbeid med et tverrfaglig team med fagpersoner som fysioterapeut, ergoterapeut, parkinsonsykepleier og nevrolog har satt opp åtte viktige svømmevettregler ved parkinson. Fagpersonene har også bidratt med sine faglige vurderinger i de tre filmene i kampanjen og kvalitetssikret innholdet.

– Vi vet at det i snitt drukner rundt 90 personer her i landet hvert år. Forbundet håper at denne kampanjen, som vi lanserer bredt, vil være et viktig bidrag for å forebygge drukningsulykker, sier Boussaada, og legger til:

– Denne kampanjen vil være viktig for alle i samfunnet, og kan kjøres på tvers av organisasjonene. Filmene og svømmevettreglene som er utarbeidet i prosjektet vil gi økt kunnskap om faren for drukningsulykker for alle, ikke bare for mennesker med parkinson.

Se «Trygg i vann»-filmene her:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

De siste tre årene har tre personer med parkinson druknet og det er flere historier om nærdrukning. Fellesfaktoren en person med langtkommet parkinson, som har flere sykdomsutfordringer som øker faren for drukning. Ryggsøylen er ofte flektert, hodet blir liggende ned under vannskorpen og beina synker mot bunnen. I tillegg opplever de ofte off, som kan beskrives som plutselig kroppslige motorstopp. Personen vil ikke evne å svømme, holde seg flytende eller tilkalle hjelp. Mange ser ikke linken mellom parkinsonutfordringene og drukningsfaren, og det finnes ikke informasjon om det på nettet.

Målsetting

Målet med dette prosjektet er å spre kunnskap om trygge svømmevaner, for personer med parkinson, og belyse risikoelementer for drukning. Dette vil vi gjøre med å utvikle tre animasjonsfilmer som belyser tematikken og vil spres i ulike sosiale medier. I tillegg vil vi prøve å få en bred mediedekning.

Målgruppe

Målgruppen er personer med parkinson, pårørende, helsepersonell og befolkningen, som kan oppleve situasjoner med nærdrukning knyttet mot parkinson.

Antall personer i målgruppen

3000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å lage tre korte animasjonsfilmer til ulike medier og kanaler: 1. Film rettet mot personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende (3 min) 2. Film rettet mot helsepersonell som jobber med rådgivning (2 min) 3. «Svømmevett-regler» ved Parkinsons sykdom (1 min) Animasjonsfilm er en fin måte å visualisere temaer det ellers kan være vanskelig å fremstille. I dette prosjektet tenker vi å bruke en teknikk som kalles whiteboard-animasjon. Dette er en digital tegnefilm hvor tegningene blir til mens en fortellerstemme leser manus. Teknikken er spesielt godt egnet der man ønsker å gi mye informasjon på kort tid, eller der temaet er komplisert. Tegningene bidrar til å forenkle og forsterke budskapet og vi kan bruke symboler som er lett gjenkjennelige. For å kunne utvikle gjenkjennbare situasjoner i animasjonsfilmene vil vi bygge de på sanne brukerhistorier fra personer som har opplevd nærdrukning, og de vil farge storyboardene til animasjonsfilmene en og to. Film nummer tre vil være en kortversjon av de viktigste punktene, og vil fungere litt som «fjellvettreglene». Hvert storyboard vil kvalitetssikres av aktuelle grupper. Forbundet ønsker også å opplyse den generelle befolkningen om temaet ved å selge inn caser til media.

Fremdriftsplan

August: Forberedelser. Utsendelse og behandling av informasjon, Netigate. September – oktober: Oppstartsmøte, skisser til manus fra gruppen. November: Thau lager grunnskissene til storyboardene. Desember – januar: Førsteutkast ferdigstilles, gruppen og kontrollører gir innspill. Februar: Andre utkast fra Thau. Prosjektgruppen gir innspill. Mars-juni: Ferdige filmer, markedsføring og publisering. Juni- juli: Evaluering og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Trygg i vann – sluttrapport 30.11.22.pdf

Prosjektleder/forsker

Lemia Boussaada

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Trygg i vann
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 312 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.07.2022
Status
Under gjennomføring