Trygg i vann

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

De siste tre årene har tre personer med parkinson druknet og det er flere historier om nærdrukning. Fellesfaktoren en person med langtkommet parkinson, som har flere sykdomsutfordringer som øker faren for drukning. Ryggsøylen er ofte flektert, hodet blir liggende ned under vannskorpen og beina synker mot bunnen. I tillegg opplever de ofte off, som kan beskrives som plutselig kroppslige motorstopp. Personen vil ikke evne å svømme, holde seg flytende eller tilkalle hjelp. Mange ser ikke linken mellom parkinsonutfordringene og drukningsfaren, og det finnes ikke informasjon om det på nettet.

Målsetting

Målet med dette prosjektet er å spre kunnskap om trygge svømmevaner, for personer med parkinson, og belyse risikoelementer for drukning. Dette vil vi gjøre med å utvikle tre animasjonsfilmer som belyser tematikken og vil spres i ulike sosiale medier. I tillegg vil vi prøve å få en bred mediedekning.

Målgruppe

Målgruppen er personer med parkinson, pårørende, helsepersonell og befolkningen, som kan oppleve situasjoner med nærdrukning knyttet mot parkinson.

Antall personer i målgruppen

3000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å lage tre korte animasjonsfilmer til ulike medier og kanaler: 1. Film rettet mot personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende (3 min) 2. Film rettet mot helsepersonell som jobber med rådgivning (2 min) 3. «Svømmevett-regler» ved Parkinsons sykdom (1 min) Animasjonsfilm er en fin måte å visualisere temaer det ellers kan være vanskelig å fremstille. I dette prosjektet tenker vi å bruke en teknikk som kalles whiteboard-animasjon. Dette er en digital tegnefilm hvor tegningene blir til mens en fortellerstemme leser manus. Teknikken er spesielt godt egnet der man ønsker å gi mye informasjon på kort tid, eller der temaet er komplisert. Tegningene bidrar til å forenkle og forsterke budskapet og vi kan bruke symboler som er lett gjenkjennelige. For å kunne utvikle gjenkjennbare situasjoner i animasjonsfilmene vil vi bygge de på sanne brukerhistorier fra personer som har opplevd nærdrukning, og de vil farge storyboardene til animasjonsfilmene en og to. Film nummer tre vil være en kortversjon av de viktigste punktene, og vil fungere litt som «fjellvettreglene». Hvert storyboard vil kvalitetssikres av aktuelle grupper. Forbundet ønsker også å opplyse den generelle befolkningen om temaet ved å selge inn caser til media.

Fremdriftsplan

August: Forberedelser. Utsendelse og behandling av informasjon, Netigate. September – oktober: Oppstartsmøte, skisser til manus fra gruppen. November: Thau lager grunnskissene til storyboardene. Desember – januar: Førsteutkast ferdigstilles, gruppen og kontrollører gir innspill. Februar: Andre utkast fra Thau. Prosjektgruppen gir innspill. Mars-juni: Ferdige filmer, markedsføring og publisering. Juni- juli: Evaluering og rapportering.

Prosjektleder/forsker

Lemia Boussaada

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Trygg i vann
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 312 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring