Fylle plasser

Søknadssammendrag

Norges Parkinsonforbund har 45 fylkes- og lokalforeninger. Mange av de frivillige som sitter i foreningene har blitt dårligere under koronatiden og har ikke lenger krefter til å bidra som før. Situasjonene er som vi ser det utfordrende og krever strakstiltak. Derfor ønsker vi nå å gi foreningene et digitalt verktøy som de kan anvende for å spre informasjon om hva et styre gjør, styremedlemmenes oppgaver og hvilke muligheter de får til å kunne påvirke foreningsarbeidet. Manuset skal utarbeides i samarbeid med fylkes- og lokallagsforeningen.

Målet med prosjektet er å utvikle en digitalverktøyspakke som skal hjelpe fylkes – og
lokallagsforeningene i sitt rekrutteringsarbeid av nye styremedlemmer. Målgruppen er foreningens fylkes- og lokallagsforeninger og kommende styremedlemmer.

Vi håper dette digitale verktøyet vil hjelpe fylkes -og lokalforeningene i rekrutteringen av nye styremedlemmer. Filmene som beskriver de ulike rollene og arbeidsomfang vil kunne tydeliggjøre rollens innhold, virke avskrekkende og vekke nysgjerrighet. Dette prosjektet er ønsket av våre fylkes – og lokallag. De vil også ha et nært eierskap til prosjektet og kunnskap om det gjennom deltakelse på workshopen. Filmene skal legges i forbundets digitale organisasjonsbok, og link legges ut på alle foreningens hjemmesider.

Prosjektgruppen vil i august starte med å booke lokaler til workshopen, og invitere to fra hver av foreningene. Prosessen med å innhente tilbud fra tre filmselskaper starter, og raskt avklares. September til november vil vi lage en skisse for manuset til hver av filmene som skal danne utgangspunktet for diskusjonen i workshopen som vil gjennomføres i november. På workshopen vil deltakerne få informasjon om det å være filmkandidat og kan melde seg til dette. I januar vil alle filmopptakene gjøres, og ferdigstilles i februar. I mars vil filmene legges ut i organisasjonshåndboken og gjøres tilgjengelig for alle våre tillitsvalgte, og vi vil følge opp med evalueringsskjema i etterkant.

Prosjektleder/forsker

Linda Vik

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Fylle plasser
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 295.000
Startdato
12.07.2021