Trening Og Avspenning (TROA prosjektet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

TRening Og Avspenning (TROA)
1. BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET
Gjennom TROA-prosjektet ønsker vi å skape en trygg treningsarena med et tilpasset trenings- og avspenningsprogram for folk med Parkinsons sykdom (PS). Det er viktig for å holde sykdommen/symptomene i sjakk. Erfaring viser at mange kan ha behov for hjelp til å komme i gang med trening og at trening sammen med andre har en mye større helseeffekt enn det å trene alene. Avspenning er like viktig for PSrammede som trening. Derfor legger vi opp til et ukentlig tilbud med yoga i dette prosjektet. Resultatene fra prosjektet ønsker vi å videreformidle ved å arrangere en erfaringskonferanse ved slutten av prosjektperioden.

2. PROSJEKTETS MÅLSETTING
Hovedmål
– Bidra til bedre livskvalitet og mestring av sykdommen ved å tilby parkinsonrammede et tilrettelagt yogatilbud som inneholder både styrke- balanse – og avspenningsøvelser.
Intervensjon og evaluering av resultat ved bruk av anerkjente tester for å dokumentere effekten av treningen.

-Spre kunnskap om ulike tilnærmingsmåter når det gjelder trening og avspenning for personer med PS.

Arrangere en erfaringskonferanse der en presenterer resultat fra eget prosjekt og inviterer andre som jobber med trening og avspenning til å dele erfaringer

3. MÅLGRUPPE
Prosjektets primære målgruppe er personer med PS. Del to i prosjektet, erfaringskonferansen, har både de med PS, pårørende, fagfolk og representanter fra andre interesseorganisasjoner og treningssentre som målgruppe.

4. BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRINGEN
I dette arbeidet er det viktig med et tett samarbeid med de som er involvert. Tre medlemmer i lokalforeninga har utarbeidet prosjektbeskrivelse og inngått avtaler med de fagpersonene og fagmiljø som skal gjennomføre prosjektet Disse vil også være sentral i gjennomføringsfasen. Det er av den grunn beregnet et beskjedent honorar til prosjektleder.

5. PROSJEKTETS BETYDNING
For parkinsonrammede er det ekstra viktig å være i kontinuerlig fysisk aktivitet. Dette vil være en livslang oppgave. Det kan være lett å gå lei når en vet en alltid må eller bør. Et variert treningstilbud og kunnskap om effekten av ulike tilbud er viktig. Slik kan en stimulere til videre innsats. Erfaringsutveksling blir en viktig del av dette.

6. FRAMDRIFTSPLAN
Des. 2012 Spre informasjon om prosjektet. Rekruttere deltakere
Jan. 2013 Forts rekruttering + infomøter + testing av deltakerne
Feb. til des. 2013 Gjennomføre treningstilbud
Okt/nov 2013 Testing av deltakernel
Nov. 2013 Arrangere erfaringskonferanse
Des. 2013 Sluttrapport og avslutning

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport TROA.pdf

Prosjektleder/forsker

Snorre Våge Ellefsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Trening Og Avspenning (TROA prosjektet
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 209 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet