Egentrening – bedre hverdag med parkinson

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1
Etter noen år med diagnosen opplever mange at det er svært krevende og kanskje umulig å være like fysisk aktiv som tidligere. Dette skyldes den økende muskelspenningen, stivhet, gange- og balanseproblemer eller problemer med å starte all form for bevegelse. Denne gradvise reduksjonen i bevegelsesevne gir mennesker med parkinsonisme økende grad av immobilitet, og i kan virke isolerende for den rammede.

Det er derfor viktig for mennesker med parkinsonisme å etablere gode treningsvaner. Forskning viser at daglig fysisk aktivitet reduserer dødeligheten ved Parkinsons sykdom. Tendensen til fremoverlutende gange kan forebygges ved uttøyning og målbevisst mosjon. Mobiliteten i muskler og ledd kan forebygges ved regelmessig fysisk aktivitet, samtidig som det redusere symptomer som smerter og stivhet og øker bevegeligheten.

I løpet av de siste årene har vi fått flere henvendelser fra medlemmer som ønsker seg en treningsvideo de kan bruke hjemme. Forbundet har en VHS fra tidlig 90-tallet, men denne er utdatert og av lav teknisk kvalitet. Flere fysioterapeuter har også kontaktet oss i løpet av de siste årene med forespørsel om noen gode treningsprogrammer de kan benytte både i individuell behandling og ved behandling i grupper for parkinson.

2/3
Formålet med prosjektet er derfor å demonstrere en serie treningsøvelser for parkinsonrammede på en måte som de kan lett kopiere og som dermed kan være med på å etablere gode treningsrutiner. Det skal være enkle øvelser som kan bli en del av et daglig ritual i hjemlig miljø, uten bruk av spesielle hjelpemidler.

Slik sett skal det utfylle annen fysikalsk behandling og rehabilitering.

Målet er at utvalget øvelser skal passe alle pasienter med rimelig god bevegelighet.

Selv nydiagnostiserte skal ha nytte av å komme i gang med øvingene, selv om de kanskje oppleves som lette i starten. For det er viktig å komme i gang tidlig, slik at førligheten kan beholdes best mulig lengst mulig.

Et godt begrunnet opplegg gir også muligheter for at pasienten får bedre innsikt i sykdommen generelt og sin egen situasjon spesielt.

En annen målgruppe vil være førstelinjetjenesten, som både vil få kunnskap om potensialet for trening ved parkinsonisme samt et verktøy som de kan bruke overfor den enkelte pasient.

Selv om prosjektet skal være selvinstruerende for individuell trening, så vil det selvsagt bare være en styrke om man først lærer øvelsene i gruppe igangsatt av helsearbeidere.

I en slik kontekst kan man også arbeide aktivt med motivasjonen for egentrening for parkinsonrammede.

4
Dette prosjektet vil ha stor betydning for personer med parkinson. Vi har stadig etterspørsel etter en film eller et program som kan være en hjelp til å trene. Mange kvier seg for å trene i grupper fordi de har problemer med stivhet og ufrivillige bevegelser. Terskelen er lavere for å trene innendørs. I tillegg vil prosjektet ha betydning for fysioterapeuter og andre i førstelinjetjenesten som ikke har så god kjennskap til parkinson og trenger hjelp til å finne gode øvelser.

5
Filmen vil bygges opp med en serie enkeltstående programmer som kan sees hver for seg som eller samlet som struktur i den daglige øvelsen.

Det er viktig å understreke at alle øvelsene skal kunne gjennomføres i en vanlig stue og at ingen av øvelsene skal kreve noe spesialutstyr.

Slik skal terskelen for å komme i gang være lavest mulig.

Filmen vi ha valgmulighet for ulike hastighetsnivåer man kan å følge. På den måten kan filmen passe både for de som trenger litt mer tid og for de som fortsatt er raske på foten.

Vi ønsker å legge opp til en framdriftsplan der pakken kan være ferdig til høsten 2009.

Det gir følgende struktur:

– Utredning, manus og research, januar ? april
– Opptak, april
– Redigering og klargjøring, mai ? juni


– Uttesting, tekst og DVD, juni ? august
– Trykking og kopiering, august


– Distribusjon fra september 2009

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0308.pdf

Sluttrapportsammendrag

Etter noen år med parkinsonisme opplever mange at det er svært krevende og kanskje umulig å være like fysisk aktiv som tidligere. Dette skyldes den økende muskelspenningen, stivhet, gange- og balanseproblemer eller problemer med å starte all form for bevegelse. Det er derfor viktig for mennesker med parkinsonisme å etablere gode treningsvaner.

Formålet med prosjektet var å lage filmer med ulike treningsprogrammer. Det skulle være enkle øvelser som kan bli en del av et daglig ritual i hjemlig miljø, uten bruk av spesielle hjelpemidler.

Filmserien består av følgende deler:
– Kom i gang: Motivasjonsprogram med Yngvar Andersen, kjent fra NRK
– Tren styrke på ditt nivå: Styrkeprogram med Yngvar Andersen og fire personer med parkinson.
– Finn din indre rytme: tar for seg hvordan kroppens rytmiske system fungerer, og hvordan personer med parkinson kan utnytte dette maksimalt for å forbedre din funksjon. Utarbeidet av Audun Myskja.
– Avspenning – en viktig ferdighet: viser hvordan personer med parkinson kan lære dybdeavspenning på enkle måter. Utarbeidet av Audun Myskja.
– Få fram flyt: illustrerer et sett øvelser som kan tilpasses ulike funksjonsnivåer for å lage et fleksibelt dagsprogram som gir deg maksimalt utbytte av treningen din, slik at dårlige dager ikke stopper deg i å trene. Utarbeidet av Audun Myskja.
– Enkel trening: Dette programmet er for personer med parkinson som har litt motoriske utfordringer, og trenger øvelser for å opprettholde og bedre funksjonsnivået. Utarbeidet av Helge Afseth.
– Enkel trening, sittende: Hele dette programmet gjennomføres mens man sitter på en stol. Det er laget med tanke på personer med parkinson som har balanseproblemer eller motoriske vansker som gjør at det er vanskelig å stå oppreist mens du gjør øvelsene. Utarbeidet av Helge Afseth.

Prosjektleder/forsker

Thyra Kirkenes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Egentrening – bedre hverdag med parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 255 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet