Parkinsongåten – en podkastserie med håp og optimisme

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I år er det 204 år siden parkinson for første gang ble beskrevet, men fortsatt har parkinsonforskerne ikke funnet en kur. De som har sykdommen legger i dag sin framtid i hendene på forskerne. PS er som et puslespill hvor mange brikker skal settes sammen. Men brikkene er i dag usorterte for brukerne og forskningen er fragmentert og uoversiktlig. En samlet oversikt og et felles fokus på norsk parkinsonforskning er etterspurt fra brukere. Tiltakene vil være nytenkende ved at et slikt samlet fokus på norsk parkinsonforskning, ikke har blitt gjennomført og formidlet på tilsvarende måte tidligere.

Målsetting

Hovedmålsetningen er å gi målgruppen tilgang til nye møteplasser, aktiv deltakelse og nye kanaler for formidling av oppdatert kunnskap om norsk forskning og Parkinsons sykdom. Prosjektet vil gi målgruppen muligheter til aktivitet, inkludering, ny kunnskap og ikke minst; få svar fra parkinsonforskere

Målgruppe

Primærmålgruppen for prosjektet er: – Mennesker med Parkinsons sykdom – Pårørende

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Tiltak 1: Produsere 8 episoder i podkastserien «Parkinsongåten». Podkaster vil være et velegnet tiltak for å nå denne utsatte målgruppen. En podkast kan lyttes til når det passer, brukerne trenger ikke omfattende teknisk kompetanse og en podkast vil være tilgjengelig på flere ulike plattformer. Tiltaket vil skape digitale kunnskaps- og møteplasser og gi brukere, pårørende og offentligheten bred innsikt i forskningssituasjonen i Norge på parkinsonområdet. En slik oversikt eksisterer ikke i dag og er noe «Parkinsongåten» vil bidra til å løfte fram. Temaer – forskningspodkaster – foreløpig produksjonsplan: 1. Parkinsonforskningens 204 år lange historie. 2. Arv og genetikk 3. Stamceller – en mulighet bare for noen? 4. Ligger løsningen på gåten i tarmsystemet? 5. Ingen kur uten kliniske studier: Hvordan kan brukerne delta? 6. Norske parkinsonforskere i verdenstoppen – Hva forskes det på i dag? 7. Parkinsongåten: Hvorfor er den så vanskelig å løse? 8. Doner gjerne din hjerne: Hjernebankens betydning for forskningen. Tiltak 2: vil være et bruker- og forsker arr. "Parkinsongåten", hvor de sammen løfter norsk parkinsonforskning og formidler kunnskap og erfaringer fra sitt ståsted. Streames og filmes. På Litteraturhuset. 3 timers varighet.

Fremdriftsplan

Jan-mar 2022: Første prosjektgr.møte, fordeling av oppgaver. Prosj. annons. eksternt/internt. Møteplan, tematikk i podkastene. Rekruttering. Mar-apr: Spiller inn 4 podkaster. Publ. Promot. Apr-jun: Produksj. siste 4 podkaster. Målinger, statistikk. Publ. 4 podkaster. Statistikk, målinger. Jun: Arr. «Parkinsongåten». Forberedelser, gjennomføring, markedsføring. media. Sep-des: Evaluering, etterbruk. Artikkel i Tema parkinson. Sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2022HE1-396158 – Parkinsongåten.pdf

Prosjektleder/forsker

Sverre Andreas Nilsen

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Parkinsongåten – en podkastserie med håp og optimisme
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2022: kr 345 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring