Alene med parkinson

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange med PS og pårørende er i stor grad alene, isolert fra omverdenen. Symptomene reduserer mobiliteten. Det er avgjørende for livskvalitet, psykisk og fysisk helse og hverdagsmestring at det blir lagt til rette for nye digitale møteplasser som gir mulighet til økt brukermedvirkning, tiltak for å redusere ensomheten, og nå ut med kunnskap og opplysning og inkludere målgruppen i en ny digital hverdag. Prosjektet dekker et behov for tilgang til digitale kunnskaps- og møteplasser, og gir målgruppen nye, gode verktøy for erfaringsutveksling, tilgang til råd fra et tverrfaglig team av fagpersoner.

Målsetting

Den konkrete målsettingen er å tilrettelegge for digitale møteplasser ved å produsere og formidle podkastserien "Alene med parkinson" med 6 episoder, og deretter arrangere et digitalt, tverrfaglig oppfølgingingsseminar som streames live. Mål om 10 000 lyttere til podkastene og 1000 seere til stream.

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot målgruppen: • Personer med Parkinsons sykdom/parkinsonisme og • Pårørende av personer med Parkinsons sykdom/parkinsonisme.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Det skal gjennomføres 2 tiltak. De vil skape nye digitale kunnskaps- og møteplasser og gi målgruppen tilgang til gode råd og aktiviteter som vil være et viktig bidrag til bedre hverdagsmestring og en styrke for psykisk helse. Tiltak 1: Produsere en podkastserie med 6 episoder. Hver podkast vil ha et hovedtema med relevans til formidling av kunnskap og opplysning om PS. De skal være et lysglimt i hverdagen og noe målgruppen kan lytte til når de trenger input, gode råd fra fagpersoner, kunnskap og stemmer fra andre i samme situasjon. I produksjonen deltar et stort tverrfaglig team av fagpersoner som vil gi gode råd og tips fra sitt fagfelt. Vår partner «Tid og Lyst» står for produksjonen. Hver podkast vil få en varighet på minimum 30 min. Spilles inn i feb-apr 2021. Tiltak 2: Arrangere et digitalt tverrfaglig oppfølgingsseminar som streames direkte. Med deltakerne fra hver episode. Dette vil bidra positivt til å forsterke prosjektets effekt og betydning av digitale møteplasser. Den brede tverrfagligheten i dette tiltaket vil være en unik mulighet til samlet få belyst ulike sider ved Parkinsons sykdom. Sted: Litteraturhuset i Oslo, Berner kjelleren (vi har her innhentet pakkepriser). Dato: Mai/juni 2021. Varighet: Omkring 2 timer.

Fremdriftsplan

Jan 2021: Første prosjektgr.møte, fordeling oppgaver. Annonsering. Møteplan. Plan for temaer og rekruttering. Feb-apr: Møter. Rekruttering. Oppfølging deltakere. Forberedelser og innspillinger. Publisere. Markedsføring digitalt seminar. Mai-jun: Møte. Forberedelser, digitalt møte arrangeres. Evaluering, statistikk. Publisering. Målinger, lyttertall, statistikk. Aug 2021: Møte prosjektgr. Evaluering. Videreføring. Spørreskjema. Media. Sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2022 Sluttrapport Alene med parkinson.pdf

Prosjektleder/forsker

Sverre Andreas Nilsen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Alene med parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 343 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.06.2022
Status
Avsluttet