Lav terskel

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi ser at mange opplever aktiv trening som et mål som er vanskelig å oppnå. Ved langtkommen sykdom, som i tillegg til bevegelsesutfordringene kan gi ikke-motoriske symptomer som depresjon og fatigue, kan det være fort gjort å gi opp treningen. Vi ønsker å kunne tilby aktiviteter som ikke nødvendigvis gir mye trening, men som likevel innebærer noe fysisk aktivitet, i form av lokale hobby-/aktivitetsgrupper. Norges Parkinsonforbund har 40 lokal- og fylkesforeninger drevet av frivillige som ønsker å sette i gang flere tiltak, men som har begrenset med midler til å få gjennomført alt de ønsker.

Målsetting

I dette prosjektet vil vi sette i gang inntil 25 lokale aktivitetsgrupper basert på frivillighet. Aktivitetene skal ha lav terskel, slik at en kan delta med bevegelsesutfordringer og lav motivasjon, uten forkunnskaper.

Målgruppe

Personer med Parkinsons sykdom eller annen parkinsonisme.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

Ved prosjektstart settes det ned en prosjektgruppe bestående av personer som selv har parkinson eller er pårørende. Prosjektgruppen vil stå for fordeling av midler etter søknad fra foreningene, og oppfølging av foreningene som setter i gang grupper. Aktivitetsgruppene vil ha utgangspunkt i de frivilliges interesser, men skal inneholde noe fysisk aktivitet, uten at det nødvendigvis regnes som trening. Det kan for eksempel settes i gang grupper som skal drive med bowling eller golf, to øvelser som begge inneholder øving av balanse og koordinasjon, som er nyttig, lett trening for personer med parkinson. Alle aktivitetsgrupper sender inn rapport, inkludert egenevaluering, innen utgangen av prosjektåret.

Fremdriftsplan

Januar – Informasjon om prosjektet og søknadsprosess sendes til alle lokal- og fylkesforeninger. Februar – Oppfølging av foreninger. Motivasjon. Mars – Foreningene tildeles midler etter søknad. April – Oppstart av lokale aktivitetsgrupper. Mai-november – Lokale aktivitetsgrupper. Desember – Intern rapportering og evaluering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

ES rapport Lav Terskel.pdf

Prosjektleder/forsker

Linda Paulsen Vik

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Lav terskel
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 95 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
02.01.2019
Status
Avsluttet