Finnmark – en for alle, alle for en

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bakgrunn for prosjektet er å gi personer i Finnmark en møteplass de i dag mangler for å søke riktig hjelp, samt møte andre i lik situasjon.

Målsetting

Målet er å gi personer med parkinson og deres pårørende oppdatert informasjon om tjenester, tilbud og tiltak som finnes. Målet er også at eksisterende tilbud tas i bruk og at seminarene bidrar til flere nettverk. For at alle skal få mulighet til å delta vil vi også tilby streaming av et av seminar.

Målgruppe

Personer med parkinson som bor i Finnmark fylke, og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen

90

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppen ønsker i dette prosjektet en parallell arbeidsprosess mellom faggruppen og brukergruppen og vil derfor involvere Finnmarkssykehusene gjennom poliklinikken i Kirkenes med planleggingen og som en del av programmet. Dette for å sikre kvaliteten i programmet, men også for å gi rom for nettverksbygging mellom pasient og helsevesen. Videre vil vi gi mye tid under seminarene til det sosiale slik at deltakerne kan bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer. Forbundets sekreter vil ta seg av det praktiske i forkant av seminarene som reservasjon av arrangementssteder, foredragsholdere, annonsering og invitasjoner til medlemmer. Alle i prosjektgruppen vil være til stede under gjennomføringen, både med det praktiske og som vertskap og likepersoner. Oppfølging og evaluering i etterkant av seminarene er minst like viktig for å sikre tilbakemeldinger, samt se til at målene ble oppnådd på best mulig vis.

Fremdriftsplan

I januar vil prosjektgruppen etableres, program utarbeides og alle nødvendige forespørsler og reservasjoner gjennomføres. Arrangementene annonseres og invitasjoner sendes ut i løpet av februar. Gjennomføring er satt til å skje i perioden april-juni, samt streaming av et av dem. I perioden etter seminarene vil tiden bli brukt til gjennomgang av evalueringsskjemaer, oppfølging av ideer, ringerunder av deltakere, samt rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport – en for alle, alle for en.pdf

Prosjektleder/forsker

Bjørn Erik Olsen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Finnmark – en for alle, alle for en
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 415 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet