Terapiridning

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Kastvollen Rehabiliteringssenter ligger i naturskjønne omgivelser i Inderøy kommune, Nord ? Trøndelag. Vi har drevet med rehabilitering siden 1995, og har de senere årene hatt mange personer med nevrologiske lidelser til rehabilitering.

Vi har avtale med Helse Midt ? Norge, som har gitt signaler om at Kastvollen Rehabiliteringssenter skal bli et nevrologisk senter i Trøndelag.
Kastvollen har hele tiden arbeidet aktivt for å videreutvikle sitt tilbud ved senteret. De siste årene har vi hatt et tilbud om ridning til våre brukergrupper – dette tilbudet ønsker vi å videreutvikle gjennom dette prosjektet. Et slikt tilbud finnes få andre steder i Nord ? Trøndelag. Enkelte gårder tilbyr ridning, men har ikke satt dette i system som en del av en målrettet rehabiliteringsprosess.

Målsetting:
Overordnet mål:
Vi ønsker at terapiridning skal bli en del av rehabiliteringstilbudet til brukerne på Kastvollen Rehabiliteringssenter.

Prosjektmål:
Vi ønsker å videreutvikle ridetilbudet vi har i dag gjennom:
1) Utbedring av ridebanen og rampen:
– bygge ut den ridebanen vi har i dag. Bygge forings – / stelleplass for hestene slik at brukerne kan ta mer del i det praktiske stellet av hestene. Som for eksempel børsting, ta på sal, etc.
– sette opp lys slik at vi kan bruke banen når det ikke er daglys.
– innkjøp av div. utstyr: børster, hjelmer
– forbedre underlaget under rampen.
2) Utvikle ridesti utenfor ridebanen
3) Økt kompetanse innenfor ridning:


– vi ønsker å videreutdanne en av våre fysioterapeuter innenfor terapiridning.
– innkjøp av div. litteratur innenfor faget
4)

Vi ønsker at hesteinteresserte i lokalsamfunnet kan benytte ridebanen etter avtale med Kastvollen.
5) På sikt har vi et ønske om at Kastvollen Rehabiliteringssenter kan overføre/dele sine erfaringer om tilbudet til andre rehabiliteringssenter.

Målgruppe i prosjektet:
1) Bukere med en nevrologisk lidelse.

For eksempel: Parkinson, MS, Postpolio etc.
2) Hesteinteresserte i lokalsamfunnet

Betydningen av å bruke hest i rehabiliteringen:
Ridning kan gjennomføres av de fleste, uansett funksjon. Aktiviteten kan tilrettelegges og tilpasses hvert enkelt individ.
Ved ridning overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstig for opptrening av balanse, styrking av muskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer (plutselige, ufrivillige og vedvarende sammentrekning) i muskulaturen.
Hestens varme og bevegelser stimulerer nervesystemet slik at muskler med nedsatt funksjon igjen kan aktiveres.
Ridning er en lystbetont mestringsopplevelse, og gleden over å mestre noe nytt er spennende.
En utfordring for brukeren er å få til et samarbeid med hesten. Det å sette grenser for den, og vise at du har tillit til og stoler på den vil være en viktig del. Konsentrasjonsevnen trenes ? brukeren må være skjerpet på sine arbeidsoppgaver og klare å holde fokus.

?Hesten vil være den firbente fysioterapeuten!?

Gjennomføring og fremdriftsplan for prosjektet:
Situasjon i dag:
Per i dag har Kastvollen en avtale med Sandslia Ridesenter, Verdal, som kommer med to hester en gang pr. uke i sommerhalvåret. Vi har egen ridebane, tilpasset med rampe.

Videreutvikle ridebanen: bygge forings-/stelleplass, sette opp lys, utbedre rampe etc. Vår og høste 2011.
Utvikle ridesti utenfor ridebanen – våren 2011.
Økt kompetanse – utdanne en av våre fysioterapeuter i terapiridning. Høsten 2011.
Inkludere hesteinteresserte i lokalsamfunnet – høsten 2011.
Rapportskriving – vår og høst 2011.

Ridning skaper helse, trivsel og mestring. Hesten tar brukeren for den den er, og gir glede og livslyst.
Ved Kastvollen Rehabiliteringssenter ønsker vi å videreutvikle vårt rehabiliteringstilbud. Terapiridning vil være en av faktorene for å utbedre vårt tilbud ? og vi har opplevd at ridning har god effekt på våre brukere.

?Hesten vil være en medisin med fire bein, man og hale

? en myk mule og snille øyne.?

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0329.pdf

Sluttrapportsammendrag

Kastvollen Rehabiliteringssenter er et nevrologisk senter i Trøndelag, og mange av våre brukere har problemer med bevegelsesapparatet. Vi arbeider hele tiden aktivt for å videreutvikle tilbudet ved senteret, og terapiridning er en viktig faktor i forhold til dette.

I prosjektperioden har vi samarbeidet med Parkinsonforening, både lokalt og sentralt, og Sandslia Ridesenter, Verdal.

Målet med prosjektet var å utdanne en rideterapeut og utbedre ridebane/ridesti ved senteret, og vi ser ved prosjektets slutt at vi på lang vei er i ferd med å nå målet. Vi er godt i gang med å utdanne en rideterapeut (siste kurs gjennomføres våren 2012), ridebanen og rampen er utbedret og det er utviklet to ridestier. Vi ser at ridetilbudet til våre brukere allerede har blitt mye bedre.

Terapiridning vil bli et fast tilbud for våre brukere fremover.

Prosjektleder/forsker

Bente Oldren

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Terapiridning
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
Kastvollen Rehabiliteringssenter
Beløp Bevilget
2011: kr 100 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet