Styrke likepersonsarbeidet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

5000

Fremdriftsplan

Prosjektgruppen er allerede etablert og roller definert. I mai blir det prosjektmøte med planlegging av prosjektet, booking av hotell for likepersonskurs og foredragsholder. På dette møte vil grupppen se på folderne og behovet for endringer, og utarbeide informasjonstekster. Alt skal være trykt og sendt ut innen utgangen av juni. Prosjektleder holder i arbeidet. Bekkelund etablere QR-kode og de digitale løsningene med firmaet Minus. Brukerne, Boussaada og Støkket planlegger og holder de tre digitale webinarene for de tillitsvalgte, ett i juni og to i august. I August – april vil foreningene, likepersoner og administrasjon rekruttere likepersoner. Boussaada vil ha oppfølgingssamtalene med de kommende likepersonene, veilede de i e-læringsprogrammet og tegne kontrakter. Hun vil også administrere ordningen hvor gamle og nye medlemmer kan bli ringt opp av en likeperson. Likepersonene vil rapportere all likepersonsaktivitet, så vi kan følge med på virkningen av prosjektet. I denne tiden vil, Bekkelund, publisere tilpasset informasjon om likepersonsarbeidet regelmessige i sosiale medier og i nyhetsbrevene til foreningene og medlemmer. Brukerne, Støkket og Boussaada arranger likepersonskurs for veletablerte likepersonene i mai. Boussaada vil mai samla alle rapportene fra likepersonene og utarbeide en rapport. Rapporten vil bli presentert på evalueringsmøte til prosjektgruppen, i slutten av mai. Boussaada ferdigstiller rapporten til styre, og presenterer den i juni. Det legges en videre vei for likepersonsarbeidet. Hun skriver også sluttrapport til Stiftelsen Dam.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Styrke likepersonsarbeidet
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 195 000, 2024: kr 135 000
Startdato
02.05.2023
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring