Tema Parkinson

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

World Parkinson Congress (WPC), hvor vi deltok i 2019, er den viktigste møteplassen for erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om PS. Her møtes fagpersoner, pårørende og mennesker med PS for siste nytt om behandlingsmetoder og oppfølging, og det fremkommer sterke historier fra bruker om livet med PS. Erfaringer og behov i målgruppen etter WPC gjør at vi søker om å lage et «mini-WPC» gjennom å arrangere to åpne dager med tverrfaglig fokus, kunnskapsformidling og efaringsutveksling. Prosjekt «Tema Parkinson» vil være et viktig bidrag for målgruppen til bedre hverdagsmestring og livskvalitet.

Målsetting

Hovedmålet er kunnskaps- og opplysningsarbeid om PS, og arrangere to åpne dager i Oslo/Stavanger med faglig innhold hvor målgruppen møter fagpersoner med PS-kompetanse, og får kunnskap om best tilgjengelige oppfølging og behandling. En slik interaksjonen mellom brukere og fagpersoner er nytenkende.

Målgruppe

– Personer med Parkinsons sykdom/parkinsonisme i Rogaland og Oslo. – Pårørende av personer med Parkinsons sykdom/parkinsonisme i Rogaland og Oslo.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Tiltaket i prosjektet vil være at det arrangeres to større «åpne dager-seminarer» i Oslo/Stavanger, vi er klar over dagens situasjon knyttet til koronaviruset og anbefalinger knyttet til åpne møter. Det er derfor gjort et bevisst valg om at de to åpne dagene som er tiltaket i prosjektet, vil bli arrangert våren 2021. Oslo/Stavanger er valgt som steder på grunn av god tilgjengelighet på dyktige fagpersoner om parkinson ved OUS og SUS. Erfaringer med svært god deltakelse på arrangementer blant målgruppen disse stedene. Programmet likt for arrangementene, men fagpersonene vil være forskjellige da vi vil benytte dyktige lokale fagpersoner fra hver helseregion. Det vil holde reisekostnadene nede. Sted: Et brukertilpasset konferansesenter sentralt i Oslo/Stavanger. Program: Foredrag: (Cirka 15 minutter hver fagperson, cirka 6 fagpersoner). Tema: Hva kan de ulike fagpersonene bidra med ift oppfølging og behandling av mennesker med PS? Gruppeaktiv.: Hver fagperson med 2 gruppeaktiv. hver. Ca. 45 minutter. Møt en fagperson: Fagpersonstand/muligheter for individuelle samtaler. Fagpersoner: Parkinsonsykepleier, logoped, ergoterapeut, fysioterapeut. Produksjon av filmer: En fagperson fra hver profesjon intervjues. I tillegg brukere/pårørende

Fremdriftsplan

Prosjektgr. vil tidlig i perioden ha oppstartsmøte, lage detaljerte planer. Sikre god brukermedvirkning, skape tilhørighet og forankring i målgruppen. Involvere PS-foreningene lokalt. 08-2020: Oppstartsmøte, info til målgruppen. Publ. og formidl. nyheter hele prosjektper. Rekruttering fagpersoner starter raskt. 08-20-04-21 Forberede, planlegge, arrangere, evaluere åpne dager i Stavanger/Oslo. 06-21: Evaluering og sluttrapport til Stiftelsen Dam.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2020HE2-337629 Tema Parkinson.pdf

Prosjektleder/forsker

Sverre Andreas Nilsen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Tema Parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2020: kr 375 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet