Når pluss er minus

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ca. 800 personer i Norge har en atypisk parkinsonisme, også kalt parkinson pluss. Atypisk parkinsonisme gir en rask sykdomsprogresjon, og en komplisert symptompakke. De fleste blir hjelpetrengende, og levetid er 6-10 år etter stilt diagnose. Med gode lindrende og støttende tiltak, i rett tid, vil de aller fleste kunne ha en god livskvalitet til livets slutt. Det finnes svært lite informasjon om atypisk parkinsonisme på nettet. Informasjonen som finnes er ikke satt i system, og har et vanskelig fagspråk. Det er derfor vanskelig for hjelperne, de rammede og pårørende, å finne god informasjon.

Målsetting

Målet er å spre kunnskap om atypisk parkinsonisme, medisinske og støttene tiltak, gjennom et e -læringsprogram. E-læringsprogram er en læreform som gjør kunnskap lett tilgjengelig. Programmet kan nås via alle elektroniske hjelpemidler, som pc, mobil og nettbrett.

Målgruppe

I dette prosjektet er det en bred målgruppe. E-læringsprogrammet retter seg mot helsepersonell, ufaglærte, pårørende og personer med atypisk parkinsonisme.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Det vil bli utarbeidet et program for elektronisk læring, i samarbeid med Helsekompetanse. E – læringsprogrammet vil ha en praktisk oppbygging som gjør den anvendelig både som et fullverdig opplæringsprogram og som et praktisk oppslagsverk. Hovedsiden vil være designet med illustrative bokser, som ved et trykk blir inngangen til hvert av hovedkapitlene: Veien til diagnosen, MSA, PSP, CBD, medisinske tiltak og støttende tiltak. Hvert avsnitt vil bli bygd opp med en overskrift, lettfattelig undertekst og en farget boks med kapittelets viktigste informasjon i kulepunkter. Under boksen vil det være utdypende informasjon, som er mest egnet for helsepersonell. I programmet vil kunnskap formidles ved bruk av ulike teknikker. Det vil bli anvendt skriftlig tekst, bilder, illustrasjoner og filmer, som verktøy. Innholdet vil bli utarbeidet av en ekspertgruppe, med innspill fra et brukerpanel. Helsekompetanse vil bidra til å velge rett verktøy til ulikt fagstoff. Programmet vil bli testet for brukervennlighet av fagpersoner og brukere. Helsepersonell som tar e – læringsprogrammet vil få tilbud om å ta en test etter gjennomført program. Når testen er bestått vil de få et bevis.

Fremdriftsplan

Januar -mars: Oppstart av prosjektet og innhenting av informasjon April – juni: Utarbeidelse av råmanuset, virkemidler for fremstilling og grafisk design Juli: Gjennomlesning av brukerpanelet August – september: Finpuss av design og materiale og språkvask Oktober: Brukerpanelet og fagpersoner prøver ut programmet Oktober og november: Endelig ferdigstilling av programmet November og desember: Reklamering, deling og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Stenshjemmet Støkket

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Når pluss er minus
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2022: kr 392 000
Startdato
03.01.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet