Skal vi danse?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Flere land har nå tatt i bruk dans som en treningsmetode og forskning viser meget god effekten blant personer som har Parkinsons sykdom. Forbundet har blitt kontaktet av flere i det norske dansemiljøet som gjerne ønsker å se på mulighetene for et samarbeid med dans som treningsform for personer med parkinson.

Målsetting

Målet ved prosjektet er å samle inn informasjon og erfaringer om dans og parkinson, samt kartlegge tilbudet og fagpersoner på landsbasis. Prosjektgruppen skal utarbeide et konkret forslag som tas videre til forbundsstyret, slik at de kan vurdere hvilke tiltak vi eventuelt skal sette i gang.

Målgruppe

Personer med parkinson.

Antall personer i målgruppen

60

Beskrivelse av gjennomføring

Det vil gjennomføres 2 konkrete tiltak i prosjektperioden. Det første tiltaket vil være en kartlegging av foreninger, seniorsenter og rehabiliteringssenter som tilbyr eller ønsker å tilby dansekurs for personer med parkinson i Norge. Her ønsker vi å avdekke hvilken type dans som er mest populær, størrelsen på gruppene, hva folk er fornøyd med og eventuelt ikke fornøyd med. I tillegg ønsker vi å se på hvordan fagpersoner på ulike måter er involvert i dag og hvordan det fungerer. Også danseinstruktører med interesse og/eller erfaring med parkinson kartlegges, hvor fokus vil være hvordan de ser for seg å jobbe med denne sykdomsgruppen videre. Tiltak nummer 2 vil være en studietur til Danmark der parkinsonforeningen har satt i gang et 3-årig prosjekt, hvor de blant annet skal utdanne 40 instruktører til å undervise i dans for personer med parkinson. Gjennom en studietur ønsker vi å ta del i noen av kursene som gjennomføres. Målet er å se hvordan utdannelsen forløper seg og hvordan instruktørene opplever betydningen av dans og musikk for de som er rammet av parkinson.

Fremdriftsplan

Prosjektgruppen vil ha sitt første møte i januar og spørreundersøkelser i Netigate utarbeides. Den neste perioden fram til mai vil i all hovedsak bestå av kartlegging av danseaktivitet hos foreninger, seniorsentre, rehabiliteringssentre og danseinstruktører på landsbasis. Studietur til Danmark vil gjennomføres i mai. Høsten vil bestå av bearbeidelse av spørreundersøkelsene og avgjørelse på tiltak og videreføring av prosjektet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport skal vi danse.pdf

Prosjektleder/forsker

June Alexandersen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Skal vi danse?
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 95 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
02.07.2019
Status
Avsluttet