Hvorfor skal jeg trene

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Parkinsons sykdom vil gradvis tvinge kroppen inn i flere uheldige bevegelsesmønstre. Bevegelsene blir mindre, usymmetriske og overkroppen dras fremover i en lut kroppsholdning. Medisiner for å lindre plager ved sykdommen vil i en viss grad forebygge det uheldige bevegelsesmønstre, men etter hvert vil den medisinske behandlingen virke mindre effektiv. Studier og erfaringer viser nå at treningen er den eneste behandlingen som har effekt livet ut. Dette er kunnskap som blant annet er veldokumentert i den kunnskapsbaserte retningslinjen: European Physiotherapy Guidelines for Parkinson`s disease.

Målsetting

Målet med prosjektet er å utforme en brukervennlig informasjonsbrosjyre om parkinson og trening, slik at mennesker som har eller vil få sykdommen kan forstå betydningen av å trene og hvilke metoder som kan hjelpe dem.

Målgruppe

Brosjyren retter seg mot mennesker som har parkinson eller som kommer til å få sykdommen i fremtiden.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

I dette prosjektet ønsker vi en parallell arbeidsprosess mellom faggruppen og brukergruppen, som starter med at begge gruppene har en idemylding. Innspillene fra begge gruppene danner den foreløpige kapittelinndelingen for brosjyren. Fysioterapeutene har kunnskap om ulike treningsmetoder. Det er derfor naturlig å la de velge hvilke kapitler som skrives av hvem. Planleggingen av arbeidet vil foregå via et Skype møte. Brukergruppen bestemmer seg imellom hvem som vil bidra med brukererfaringer til de ulike kapitelene. På et møte i forbundets møtelokaler vil dette avklares sammen med prosjektleder. Hver enkelt person vil jobbe med sin tekst for så å sende utkastet til prosjektleder. Prosjektleder fletter fagtekstene og brukertekstene sammen under rett kapitel, og dette utgjør råmateriale til brosjyren. Råmateriale sendes på høring til hele forfattergruppen på mail. Hver enkelt forfatter redigerer sin tekst i henhold til tilbakemeldinger, og sender den til prosjektleder. Hele brosjyren sendes derfor til Arkitekst AS for språkvask. Sax Media og design vil designe og trykke brosjyren. Forfatterne vil være aktivt med i prosessen med tanke på design og billedbruk.

Fremdriftsplan

August – desember: To prosjektmøter og utarbeidelse av tekst. Januar:Gruppen gir tilbakemeldinger på tekst, og endelig tekst ferdigstilles. Februar: Språkvask av Arkitekst AS. Mars og April: Sax Media og design AS jobber sammen med gruppen for å designe og trykke brosjyren. Mai: Brosjyren og en omtale av den legges ut på forbundets nettside, og det legges ut en sak på facebook. Juni: Brosjyren omtales i Parkinsonposten med en reportasje.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2018 Hvorfor skal jeg trene sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Rune Vethe

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Hvorfor skal jeg trene
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 239 800
Startdato
03.07.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet