Å finne rytmen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

”Å finne” rytmen var et treårig prosjekt i regi av Norges Parkinsonforbund (NPF), utført i tidsrommet 2002-2006 med støtte av Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Hovedformålet var å utforske nevrologisk musikkterapi som støttetiltak for personer med Parkinsons sykdom, med særlig vekt på rytmisk auditiv stimulering (RAS). RAS gjør bruk av eksakte målemetoder for å finne en optimal rytmisk støtte for gangfunksjon og andre bevegelser ved hjelp av rytmisk musikk eller målinger med metronom. Prosjektet har lagt vekt på undervisning av pasienter, pårørende og helsepersonell i metoden, i form av undervisningsaktivitet i samtlige fylkesforeninger i NPF, samt opplæring av helsepersonell ved universitetssykehus og høyskoler ved samtlige fylker i Norge og presentasjoner av prosjektet ved kongresser i USA, England, Danmark og Sverige. I løpet av prosjektet har prosjektledelsen utarbeidet det faglige grunnlaget for integrering av metoden i norsk helsevesen ved

·        instruksjonsbrosjyrer

·        instruksjonsvideo

·        flere fagartikler, eksempelvis i Tidsskrift for Den norske lægeforening og Fysioterapeuten (se litteraturliste)

·        metodebok for helsepersonell[1]

·        to kapitler om nevrologisk musikkterapi i fagboken ”Den siste song”

 

For pasienter og pårørende er det utarbeidet

·        instruksjons-DVD i rytmisk auditiv stimulering

·        avspennings-CDer

·        informasjonsbrosjyre

·        flere instruksjonsbrosjyrer, både i bruk av musikk og av rytmiske øvelser

 

Fem pilotstudier er utført i prosjektet:

1.      Man har undersøkt Parkinsonpasienter med rytmisk auditiv stimulering (n=64) og har funnet signifikant forbedring i gangvariabler sammenlignet med kontrollgruppe.

2.      Et pust- og avspenningsprosjekt ved Ringen Rehabiliteringssenter viste bedring i repirasjonsvariabler etter avspenningstrening til musikk.

3.      Gjennom prosjektperioden har man fulgt en gruppe (n=10) pasienter som ikke har hatt regelmessig trening og en annen gruppe (n=10) som har gjort regelmessig trening med rytmiske øvelser til musikk. Ved hjelp av måling av gangfunksjon, intervjuer og videodokumentasjon har man vist bedre gangfunksjon og mestring av sykdomssymptomer i musikktreningsgruppen

4.      Virkningen av musikk som tiltak for å styrke håp og livsmot hos pasienter med Parkinsons sykdom, et kvalitativt prosjekt som har økt viten om hvordan musikk best kan brukes i praksis for å lette belastingene ved å leve med kronisk sykdom

5.      Avspenning til musikk som støttetiltak for økt livskvalitet hos pasienter med Parkinsons sykdom, en gjennomgang av behovet for systematisk avspenningstrening for Parkinsonpasienter, en metode for å finne best tilnærming til avspenning, og resultatvurdering av prosjektets avspenningsCD.

 

Prosjektet ”Å finne rytmen” videreføres i Norges Parkinsonforbund fra 2006 som et forskningsprosjekt på langtidseffekten av trening med RAS. Prosjektleder er invitert med i NPFs Medisinsk Rådgivende Utvalg (MRU).


[1] Myskja A. Metodebok. Oslo: Unikum forlag 2005.

Prosjektleder/forsker

Audun Myskja

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Å finne rytmen
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
Ringen rehabiliteringssenter
Beløp Bevilget
2003: kr 544 000, 2004: kr 489 000, 2005: kr 489 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet