Nye møteformer – på nett

Søknadssammendrag

Koronasituasjonen skaper utfordringer for lokal- og fylkesforeninger. Selv med en gradvis åpning av samfunnet vil mange ikke kunne delta på møter. Tillitsvalgte må tenke nytt og organisere foreningene og aktivitetene annerledes.

Med fem webinarer ønsker vi å kunne veilede og hjelpe tillitsvalgte, slik at de kan opprettholde funksjoner og aktiviteter i fylkes – og lokallag på tross av koronatiden.

Ikke alle våre tillitsvalgte er vant til eller trygge på digitale verktøy. Administrasjonen møter vanligvis representanter for våre foreninger en eller flere ganger i løpet av et år. De fysiske møtene er viktige, info som ellers kommer på e-post og nettet kan forklares. Korona hindrer slike møter i tillegg til at situasjonen gir foreningene nye utfordringer.

Det er både behov for opplæring i digitale virkemidler og for møter om hvordan vi kan løse utfordringene på best mulig måte. Opplæringen i teams får vi fra ekstern leverandør, resten av møtene er basert på interne foredragsholdere og erfaringsutveksling.

Målgruppen i prosjektet er Norges Parkinsonforbunds tillitvalgtsapparat.Sekundærmålgruppe er personer med parkinson og pårørende som vil motta et alternativt tilbud nå som de ikke kan møtes.

Webinarene starter 4. juni og går ut august 2020.

Temaer:

 • Hvordan bruke teams?
 • Hvordan opprettholde foreningsaktivitet i koronatiden?
 • Opprettholde kontakt med medlemmer
 • Ivaretakelse av utsatte grupper
 • Likepersonsarbeid
 • Digitale hjelpemidler
 • Erfaringer fra foreninger som har satt i gang gode tiltak
 • Informasjonsarbeid
 • Spørreundersøkelsen
 • Hjemmeside
 • Funkis og medlemsregister
 • Åpent seminar (temaer etter behov)

Etter nettmøtene er det evaluering og videre oppfølging etter behov.

Prosjektleder/forsker

Linda Paulsen Vik

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Nye møteformer – på nett
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 160.000
Startdato
30.04.2020