ParkisPodden

Nå kan du lytte til en helt ny serie med 10 interessante parkinsonpodkaster som belyser ulike temaer.

I samarbeid med

Helseminister Bent Høie (t.h.) deltar i en av episodene av ParkisPodden. Her sammen med generalsekretær i Norges Parkinsonforbund Magne Fredriksen (t.v.) og programleder Nils Johan Halvorsen. Foto: Norges Parkinsonforbund

I ParkisPodden snakker vi med fagfolk som kommer med råd og veiledning innen trening, ulike terapiformer og det seneste innen forskning, i tillegg til mennesker som lever med Parkinsons sykdom. ParkisPodden tar for seg alt fra hva parkinson egentlig er – til hvordan det er å leve med parkinson i hverdagen.

Fakta om ParkisPodden

  • Alle episoder kan høres helt uavhengig av hverandre.
  • Programleder for ParkisPodden er Nils Johan Halvorsen.
  • Produsert av: Tid og Lyst
  • Prosjektgruppe: Inger Tømte, Reidar Saunes og Sverre Nilsen

Hør alle episodene her:

1. Hva er Parkinsons sykdom?

Hør professor og forsker Mathias Toft samtaler med Trine Lise Corneliussen, som har parkinson.

2. ParkinsonNet

I denne episoden samtaler generalsekretær Magne Wang Fredriksen og helseminister Bent Høie om ParkinsonNet.

3. Parkinson og trening

Her møter du fysioterapeut Per Ola Wold-Olsen, som har et stort engasjement for god og riktig parkinsontrening.

4. Musikk som terapi

I denne episoden hører du lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja entusiastisk fortelle om den positive effekten musikk og rytme kan ha på mennesker med parkinson.

5. Stamcelleforskning

Her møter du Sara Nolbrant som forteller mer om stamcelleforskningen ved Lunds universitet. Du får høre mer om det verdensledende svenske arbeidet med utvikling av en stamcellebasert behandling for Parkinsons sykdom.

6. Søvn

God søvn er viktig for alle, men spesielt viktig for mennesker med parkinson. I denne episoden forklarer overlege Michaela Gjerstad og nevrolog Kenn Freddy Pedersen hvordan du kan få så god søvn som mulig.

7. Livet med Parkinson

I denne episoden møter vi Silvia Bedini og Anders Leines, som begge er unge og fikk parkinson i ung alder. Hør dem fortelle om sine liv med parkinson og hvordan de forsøker å ha en så god hverdag som mulig.

8. Impulskontrollforstyrrelser

Impulskontrollforstyrrelser og apati er relativt utbredte symptomer. Det kan blant annet føre til spillegalskap og innesluttethet. Hør psykolog Aleksander Hagen Erga og nevrolog Kenn Freddy Pedersen ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, snakke om blant annet hvordan mennesker med parkinson kan bekjempe dette og hvilke tegn pårørende bør være oppmerksomme på.

9. Angst og depresjon

Hør psykolog Aleksander Hagen Erga og nevrolog Kenn Freddy Pedersen ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, ta for seg angst og depresjon i forbindelse med Parkinsons sykdom. Hva utløser dette? og hvordan kan man jobbe med seg selv for å unngå dette?

10. ParkisPoden – en oversikt

I denne episoden kan du høre et sammendrag av hva som har blitt belyst i alle episoder av ParkisPodden. Vi dykker nærmere ned i parkinsonuniverset i denne spesialepisoden.

Sommeren 2017 overrasket Stiftelsen Dam prosjektleder Inger Tømte og hele sentralstyret i Norges Parkinsonforbund med penger til ParkisPodden. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I tiden før World Parkinson Congress 2016 i USA, hvor flere brukere, pårørende og fagpersoner fra Norge deltok, publiserte arrangøren faste månedlige podkaster med helse som tema, hvor kunnskap og opplysning om aktuelle temaer knyttet til Parkinsons sykdom ble formidlet. Podkastene ble svært godt mottatt blant brukere og pårørende her i landet. Det ga oss inspirasjon til å ta konseptet videre og gjennomarbeide prosjektet «ParkinsonPodden», hvor vi i samarbeid med profesjonelle aktører og med aktiv deltakelse fra parkinsonrammede, pårørende og fagpersoner vil lage en serie på 10 podkaster.

Målsetting

Hovedmålet er å gjennomføre kunnskaps- og opplysningsarbeid overfor målgruppen ved å produsere en serie med 10 podkaster som vil belyse ulike helsetemaer på en grundig og faglig kvalitetsmessig god måte. Det er et mål at brukere og pårørende skal være en aktiv del av produksjonen og medvirkningen.

Målgruppe

– Personer med Parkinsons sykdom/parkinsonisme – Pårørende av personer med Parkinsons sykdom/parkinsonisme

Antall personer i målgruppen

12000

Beskrivelse av gjennomføring

Produsere 10 podkaster som skal formidle kunnskap og informasjon om parkinson til målgruppen. Vi samarbeider med to kapasiteter innen podkast, som vi har tro på vil løfte prosjektet: Nils Johan Halvorsen, rådgiver i PR-Operatørene og Pia Beate Pedersen, i podkastselskapet Tid og Lyst, og skaperen av podkastserien Pia og psyken. Vi legger opp til at produksjon, programledelse og reportasjer ivaretas av Tid og Lyst. Halvorsen vil organisere workshop for å lære brukere, pårørende og frivillige fagpersoner mer om podkastproduksjon og formidling. Det lages en reportasje på 3 minutter i tilknytning til hver podkast-episode. Vi ønsker å formidle historier fra enkeltmennesker med parkinson for å sette de aktuelle helsetemaene som tas opp i podkasten inn i en sammenheng. Hver podkast vil få en varighet på 30 min. Det vil bli sluppet en podkast hver måned gjennom 10 måneder av prosjektperioden. Tanken er å skape en serie med helsepodkaster, en forventning hos lytterne og aktivitet og engasjement gjennom store deler av prosjektperioden. Egen landingsside for podkastene. Parkinson.no/parkinsonpodden. Sterk brukermedvirkning i hele prosjektet. Det annonseres etter brukere, pårørende og innspill om helsetemaer som ønskes tatt opp.

Fremdriftsplan

Jul-aug17: Innledende møte i prosjektgruppen. Prosjektet gjennomgås. Annonseres. Det settes møteplan. Workshop, intervjuobjekter og reportasjemuligheter identifiseres, en grov skisse over de forskjellige episodene lages. Brukere og pårørende involveres. Sep17: Første podkast vil produseres og være klar for formidling. Sep17:-jun18: Produksjon, formidling, mediedekning, artikkel Parkinsonposten, landingsside. Evaluering, sluttrapport.

Sluttrapport

Bakgrunn

Hovedmålet i prosjektet har vært å gjennomføre kunnskaps- og opplysningsarbeid om parkinson overfor målgruppen ved å produsere en serie med 10 podkaster som vil belyse ulike helsetemaer på en grundig og faglig kvalitetsmessig god måte. Målet var å skape et innhold i podkastene som skal gi brukere og pårørende gode verktøy for å kunne håndtere parkinson på en best mulig måte i hverdagen. Det har vært viktig å legge til rette for podkaster hvor faglig innhold er gjennomarbeidet og blir belyst på et lekmannsnivå, og hvor målgruppen var en del av hele produksjonen og har fått mulighet til aktiv medvirkning. Målgruppen personer med parkinson og pårørende har aktivt deltatt i prosjektet og får gjennom oppnåelse av målsetningen nå fått tilgang til nye podkaster om sykdommen. Bakgrunnen for prosjektet var en stor underrepresentasjon av podkaster som har helse som tema. Vi ønsket som aktiv brukerorganisasjon å gå opp veien, tenke nytt, inspirere og bidra til å sette helsepodkaster på kartet.

Oppsummering

ParkisPodden har etter vår erfaring bidratt positivt for å få opp representasjonen av podkaster som har helse som tema, slik vi opplevde situasjonen i podkastmarkedet før oppstart. Vi har nå gått opp veien, tenkt nytt, inspirert og avlevert en serie podkaster som kan bidra til å styrke målgruppens muligheter for informasjonstilgang om egen sykdom. Podkaster er en fremtidig opplysnings- og kunnskapskanal. Podkaster kan man høre når som helst og hvor som helst. Vi anbefaler at NPF jobber for å realisere nye podkaster, og videreutvikle biblioteket dette prosjektet har etablert som kunnskapskilde.

Prosjektgjennomføring

I gjennomføringen er det fokusert på å: 1. Produsere 10 podkaster som skal formidle kunnskap og informasjon om parkinson til målgruppen. 2. Engasjere brukere og pårørende til aktiv deltakelse i prosjektet. Prosjektet har blitt gjennomført innenfor de oppsatte rammer som beskrives i søknaden. Som et godt utgangspunkt for å sikre gjennomføringen på best mulig måte ble det utarbeidet en detaljert produksjonsplan i samarbeid mellom prosjektgruppen og produsenten med detaljerte oversikter over tidsløp, innspillingsdatoer, reportasjedatoer, temaer i podkastene, deltakere, tidsestimater av etterarbeid, ferdigstillelse av episodene og publisering. Planen har vært et nyttig styringsverktøy i gjennomføringen av prosjektet. Prosjektgruppen har i prosjektperioden arbeidet mye med innholdet i podkastene og hvilke temaer som skulle belyses i de 10 podkastene. Det har blitt gjennomført workshoper, involvert brukere og pårørende i prosessen og det er gjennomført møter med referansegruppe.

Antall personer i målgruppen

5000

Sluttrapport/artikler (pdf)

2018 ES sluttrapport Parkinsonpodden(ParkisPodden).pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I tiden før World Parkinson Congress 2016 i USA, hvor flere brukere, pårørende og fagpersoner fra Norge deltok, publiserte arrangøren faste månedlige podkaster med helse som tema, hvor kunnskap og opplysning om aktuelle temaer knyttet til Parkinsons sykdom ble formidlet. Podkastene ble svært godt mottatt blant brukere og pårørende her i landet. Det ga oss inspirasjon til å ta konseptet videre og gjennomarbeide prosjektet «ParkinsonPodden», hvor vi i samarbeid med profesjonelle aktører og med aktiv deltakelse fra parkinsonrammede, pårørende og fagpersoner vil lage en serie på 10 podkaster.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålet er å gjennomføre kunnskaps- og opplysningsarbeid overfor målgruppen ved å produsere en serie med 10 podkaster som vil belyse ulike helsetemaer på en grundig og faglig kvalitetsmessig god måte. Det er et mål at brukere og pårørende skal være en aktiv del av produksjonen og medvirkningen.

Målgruppe

– Personer med Parkinsons sykdom/parkinsonisme – Pårørende av personer med Parkinsons sykdom/parkinsonisme

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

12000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Produsere 10 podkaster som skal formidle kunnskap og informasjon om parkinson til målgruppen. Vi samarbeider med to kapasiteter innen podkast, som vi har tro på vil løfte prosjektet: Nils Johan Halvorsen, rådgiver i PR-Operatørene og Pia Beate Pedersen, i podkastselskapet Tid og Lyst, og skaperen av podkastserien Pia og psyken. Vi legger opp til at produksjon, programledelse og reportasjer ivaretas av Tid og Lyst. Halvorsen vil organisere workshop for å lære brukere, pårørende og frivillige fagpersoner mer om podkastproduksjon og formidling. Det lages en reportasje på 3 minutter i tilknytning til hver podkast-episode. Vi ønsker å formidle historier fra enkeltmennesker med parkinson for å sette de aktuelle helsetemaene som tas opp i podkasten inn i en sammenheng. Hver podkast vil få en varighet på 30 min. Det vil bli sluppet en podkast hver måned gjennom 10 måneder av prosjektperioden. Tanken er å skape en serie med helsepodkaster, en forventning hos lytterne og aktivitet og engasjement gjennom store deler av prosjektperioden. Egen landingsside for podkastene. Parkinson.no/parkinsonpodden. Sterk brukermedvirkning i hele prosjektet. Det annonseres etter brukere, pårørende og innspill om helsetemaer som ønskes tatt opp.

Fremdriftsplan for prosjektet

Jul-aug17: Innledende møte i prosjektgruppen. Prosjektet gjennomgås. Annonseres. Det settes møteplan. Workshop, intervjuobjekter og reportasjemuligheter identifiseres, en grov skisse over de forskjellige episodene lages. Brukere og pårørende involveres. Sep17: Første podkast vil produseres og være klar for formidling. Sep17:-jun18: Produksjon, formidling, mediedekning, artikkel Parkinsonposten, landingsside. Evaluering, sluttrapport.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hovedmålet i prosjektet har vært å gjennomføre kunnskaps- og opplysningsarbeid om parkinson overfor målgruppen ved å produsere en serie med 10 podkaster som vil belyse ulike helsetemaer på en grundig og faglig kvalitetsmessig god måte. Målet var å skape et innhold i podkastene som skal gi brukere og pårørende gode verktøy for å kunne håndtere parkinson på en best mulig måte i hverdagen. Det har vært viktig å legge til rette for podkaster hvor faglig innhold er gjennomarbeidet og blir belyst på et lekmannsnivå, og hvor målgruppen var en del av hele produksjonen og har fått mulighet til aktiv medvirkning. Målgruppen personer med parkinson og pårørende har aktivt deltatt i prosjektet og får gjennom oppnåelse av målsetningen nå fått tilgang til nye podkaster om sykdommen. Bakgrunnen for prosjektet var en stor underrepresentasjon av podkaster som har helse som tema. Vi ønsket som aktiv brukerorganisasjon å gå opp veien, tenke nytt, inspirere og bidra til å sette helsepodkaster på kartet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektgruppen kan vise til at hovedmålsetningen i prosjektet er oppnådd gjennom at det i dag er 10 ferske podkaster tilgjengelig. Effekten for målgruppen er tilfang av innhold i podkastene som skal gi brukere og pårørende gode verktøy for å kunne håndtere parkinson på en best mulig måte i hverdagen. Vi har målt følgende i prosjektperioden: Lyttertall på hver av de 10 podkastene gjennom hele prosjektperioden, benyttet Google Analytics til å måle aktiviteten på prosjektsiden på parkinson.no, antall nådd via markedsføring ut til foreninger og medlemmer, antall nådd via artikler på hjemmesiden, i Parkinsonposten, utleggelse på Facebook, våre øvrige sosiale medier, henvendelser/tilbakemeldinger til prosjektgruppen og forbundet. Det er i prosjektet blitt benyttet analyseplattformen «Pippa» for å kunne få en samlet oversikt over lyttertall, lyttermønster og bruk av ulike plattformer.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

5000

Prosjektgjennomføring/Metode

I gjennomføringen er det fokusert på å: 1. Produsere 10 podkaster som skal formidle kunnskap og informasjon om parkinson til målgruppen. 2. Engasjere brukere og pårørende til aktiv deltakelse i prosjektet. Prosjektet har blitt gjennomført innenfor de oppsatte rammer som beskrives i søknaden. Som et godt utgangspunkt for å sikre gjennomføringen på best mulig måte ble det utarbeidet en detaljert produksjonsplan i samarbeid mellom prosjektgruppen og produsenten med detaljerte oversikter over tidsløp, innspillingsdatoer, reportasjedatoer, temaer i podkastene, deltakere, tidsestimater av etterarbeid, ferdigstillelse av episodene og publisering. Planen har vært et nyttig styringsverktøy i gjennomføringen av prosjektet. Prosjektgruppen har i prosjektperioden arbeidet mye med innholdet i podkastene og hvilke temaer som skulle belyses i de 10 podkastene. Det har blitt gjennomført workshoper, involvert brukere og pårørende i prosessen og det er gjennomført møter med referansegruppe.

Resultater og resultatvurdering

Hva er oppnådd gjennom prosjektet?Prosjektet har bidratt til å sette podkast på kartet innen helseområdet. Innen NPF har vi vært nytenkende i forhold til å etablere podkast som formidlingskanal av parkinsoninformasjon. Vi har involvert og gitt brukere en ny «talestol». 10 podkaster er tilgjengelige og kan høres når og hvor man vil! Formidling av prosjektet: Parkinson.no/parkispodden, alle episoder tilgjengelig samtidig, ikke nummerering, alle episoder kan høres separat, tilrettelegges i Itunes, Castbox, Spotify og nettleser. Prosjektgruppen mener det i prosjektet er oppnådd de forventede resultatene. Det er konkret produsert og levert 10 podkaster, det er gjennom hele prosjektperioden blitt formidlet stoff om prosjektet og podkastene og de ferdigproduserte podkastene er tilgjengelige blant annet på den etablerte landingssiden. Resultatet av prosjektet viser at mange har engasjert seg underveis, både som deltakere i podkastene, men også som lyttere. Det har skapt engasjement.

Oppsummering og videre planer

ParkisPodden har etter vår erfaring bidratt positivt for å få opp representasjonen av podkaster som har helse som tema, slik vi opplevde situasjonen i podkastmarkedet før oppstart. Vi har nå gått opp veien, tenkt nytt, inspirert og avlevert en serie podkaster som kan bidra til å styrke målgruppens muligheter for informasjonstilgang om egen sykdom. Podkaster er en fremtidig opplysnings- og kunnskapskanal. Podkaster kan man høre når som helst og hvor som helst. Vi anbefaler at NPF jobber for å realisere nye podkaster, og videreutvikle biblioteket dette prosjektet har etablert som kunnskapskilde.

Prosjektleder

Inger Thorstensen Tømte

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
ParkinsonPodden
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 326 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
30.12.2018
Status
Avsluttet