Matvett på nett

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I 2018 ga ESPEN ut en ny veileder for ernæring ved nevrologiske sykdommer, på engelsk. Ifølge veilederen er 15 % av alle med parkinson feilernærte, og 24 % av alle hjemmeboende i en risikosone. Medisineringen ved parkinson, høy alder, selgevansker, nedsatt lukt – og smakssans, isolasjon, depresjon, muskelstivhet, ufrivillige bevegelser og økt energiforbruk, oppgis som noen av årsakene til feilernæring. I prosjektet ønsker vi å lage et e-læringsprogram om ernæring og Parkinsons sykdom, basert på den nye veilederen, artikler, kunnskap fra det norske fagmiljøet og personer med sykdommen.

Målsetting

Gjennom et e-læringsprogram ønsker vi å spre kunnskap om forebygging og behandling av feilernæring ved Parkinsons sykdom. E-læringsprogram er en læreform som gjør kunnskap lett tilgjengelig og kan nås via alle elektroniske hjelpemidler. Programmet vil også kunne anvendes som et oppslagsverk.

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot personer som har parkinson og derfor kan være utsatt for feilernæring. Deres hjelpere og helsepersonell er målgruppe to.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

I prosjektet vil fagstoffet utarbeides av ernæringsfysiologer og sykepleiere. Personer med sykdommen og pårørende vil komme med innspill og utarbeide en tips til andre bolk. Alle vil kommentere hverandres arbeid og komme med innspill. Prosjektleder og hver enkelt står ansvarlig for redigering av fag. Gruppen vil innhente tillatelser til å bruke bilder, animasjoner osv. som allerede eksisterer. Helsekompetanse vil se hva som er mulig og komme med innspill. De vil lage enkle filmer, animasjoner og ta bilder, når det er noe som mangler. Tekstene vil språkvaskes av Arkitekst AS, som er et profesjonelt firma. Helsekompetanse vil legge inn innhold i portalen, gruppen vil komme med overskrifter og struktur. Her blir det mange redigerings-runder. Innspill og redigerings – runder vil foregå via mail og skype. Prosjektkoordinator vil ha ansvaret for å strukturere dette. Referansegruppen, personer med parkinson og pårørende vil teste programmet for brukervennlighet. Informasjon om programmet vil spres på sosiale medier, i fagnettverk og på fagmøter. Programmet vil ligge åpent på Helsekompetanse og kan anvendes gratis.

Fremdriftsplan

August – desember: Møter for å fordele arbeidet og planlegge innhold. Helsekompetanse kommer med innspill. Utarbeiding av tekstene, innhenting av bilder osv. og opptak av enkle videoer og animasjoner. Desember og mars: Finpuss av innhold. Språkvask og etter sjekk. Helsekompetanse legger inn i programmet. Redigering og møter. April -mai: Testing av programmet. Kurstest lages . Mai – juni: Informasjon om kurset spres. Evaluering og rapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Matvett på nett.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Stenshjemmet Støkket

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Matvett på nett
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 456 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring