Shaky i kroppen – rett i koppen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Parkinsonisme er en sykdom som først og fremst rammer bevegelsesevnen. Mange parkinsonrammede vil derfor redusere sitt fysiske aktivitetsnivå i frykt for å ikke mestre situasjoner, eller fordi negative opplevelser fra omgivelsen kan virke sårende og lite motvierende. Denne tilbaketrekkingen vil kunne medføre til at den fysiske kapasiteten langsomt reduseres. Fysiske aktivitet kan for mange være en motivasjon for å opprettholde sosial omgang og deltagelse i aktiviteter utenfor hjemmet. De seneste årene har forbundet kommet i kontakt med flere unge parkinsonrammede som holder seg i bevegelse ved å spille golf. Aktivitet ute i tilrettelagte omgivelser sammen med andre gir livskvalitet og livsglede. God trim og fysisk aktivitet der man blant annet får trent musklene ved rotasjon rundt korsryggen er ofte gode øvelser for parkinsonrammede. Noen av de unge peker på verdien av å holde på med noe som er lystbetont og som tar vekk fokus fra sykdommen og fysiske begrensninger. «Når jeg spiller golf, merker jeg ikke at jeg har parkinson», uttalte en yngre parkinsonrammet da han skulle beskrive gleden av å ha funnet en aktiviitet han kunne gjøre på lik linje med friske.
2. Økt livsglede og bedre motorisk funksjon, samt felles fysisk trening med andre vil gi fysisk og psykisk stimuli til en gruppe som ofte tvinges inn i isolasjon.
Å få parkinsonrammede til å bruke kroppen vil for mange være en svært viktig bidragsyter for å holde sykdommens symptomer i sjakk, og for å styrke evnen til egenmestring når sykdommen utvikler seg.
3. Alle selvhjulpne relativt nyoppdagede parkinsonrammede. Mer enn 600 personer får diagnosen hvert år. Mer enn 40-50% av tilfellene opplever depresjoner i den første fasen av sykdommen. Isolasjon og redusert deltagelse i samfunnet gjør sykdommen vanskeligere å håndtere. Å få møte andre i samme situasjon, i tillegg som man får startet på nye gode treningsvaner vil gi pasientene opplevelsen av mestring. Det tas sikte på å invilvere 20-30 pasienter det første året i prøveprosjektet for å se om golf kan være et godt supplement til den fysiske og mentale rehabiliteringen av parkinsonrammede.
4. Fysisk aktivitet og gode rehabiliteringsplaner vil være avgjørende for at den enkelte skal kunne håndtere sykdommens symptomer. Golf for alle prosjektet vil kunne gi en ny arena for fysisk mestring og utveksling av erfaringer mellom deltagerene, etter likemannsprinsisppet. Å etablere gode treningsvaner og forhindre tilbaketrekking og isolasjon vil være et hovedmål for prosjektet.


Golf gir med sin unike bredde mulighet for å oppleve aktiveteter med familie, venner, kollegaer og andre. Veien ut av isolasjonen og vekk fra nedslående tanker vil for mange kunne virke som medisin for sin psykiske og fysiske helse. Fysisk aktivietet vil holde fysiske funksjoner ved like og forebygge muskelstivhet, muskelsammentrekninger og redusert bevegelighet.
5. Det vil tilrettelegges for at deltagerne kan delta på ettermiddager/kveldssamlinger der de bor. Forbundet vil ta kontakt med Norsk Golfforbund for å hente erfaringer fra de prosjektene de har gjennomført med andre grupper av funksjonshemmede eller kronisk syke. Slik vil man etablere kontakt med aktuelle klubber som kan hjelpe til med det praktiske og til undervisning på veien mot grønt kort. Det legges opp til en sluttsamling der man arrangerer en vennskapelig konkurranse, der deltagelse premieres.
Planlegging 1.2 – 15.3, Avtaler med klubber 10.2-15.5, Arrangere treningskvelder/ ettermiddagskurs 18.5-1.9, Felles samling sept/oktober.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0305.pdf

Sluttrapportsammendrag

Parkinsons sykdom er en sykdom som først og fremst rammer bevegelsesevnen. Mange parkinsonrammede vil derfor redusere sitt fysiske aktivitetsnivå i frykt ikke å mestre situasjoner eller fordi negative opplevelser fra omgivelsene kan virke sårende og lite motiverende.

Aktivitet ute i tilrettelagte omgivelser sammen med andre gir livskvalitet og livsglede for mange. God trim og fysisk aktivitet der man blant annet får trent rotasjonsbevegelser er ofte gode øvelser for parkinsonrammede. Noen av disse unge peker også på verdien av å holde på men noe som er lystbetont og som fjerner tankene fra sykdom og fysiske begrensninger.
«Når jeg spiller golf, merker jeg ikke at jeg har parkinson» uttalte en yngre parkinsonrammet, da han skulle beskrive gleden ved å ha funnet en aktivitet han kunne drive med på lik linje med alle.

Forbundet ønsket derfor å tilrettelegge for at parkinsonrammede skulle få forsøke golfspillet, gjennom en samling der det ble gitt instruksjoner og introduksjon i hva golf innebærer. Deltagerne skulle få mulighet til å forsøke seg på «rangen», mens de med handicapkort skulle få spille turnering på hovedbanen. Målsettingen var å bidra til at noen parkinsonrammede skulle finne tilpassede aktiviteter de kunne utøve, alene eller sammen med andre. Gjennom dette ville vi gi den enkelte positive opplevelser i en vanskelig hverdag.

Samlingen gikk av stabelen 25. september på Dynekilens Golfklubb i Sverige. Det ble lagt opp til overnatting like ved golfbanen. Over 20 deltakere meldte seg, men det ble til slutt femten sporty deltakere som deltok på arrangementet. Erfaringen varierte fra helt nybegynner til godt øvet. Alle som deltok var enige om at dette var et flott arrangement og at de hadde hatt en fin aktivitetsdag sammen. Noen av deltakerne sa at dette et viktig lyspunkt i deres hverdag denne høsten.

Forbundet hadde et ønske om at man gjennom å gi noen mulighet til å oppdage mulighetene som ligger i golfspillet, kunne hjelpe noen til å bryte en negativ spiral, og finne en aktivitet som ville gi de fysisk og mental stimuli.

Formålet med prosjektet ble oppnådd, og vi er fornøyde med resultatet. Vi kunne selvfølgelig ønsket oss flere deltakere, men med en sykdom som setter begrensning i deltakelse må man regne med at ikke alle kan møte opp selv om de selv ønsker det.

Prosjektleder/forsker

Gunn Leiknes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Shaky i kroppen – rett i koppen
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 48 000
Startdato
01.03.2009
Sluttdato
01.12.2009
Status
Avsluttet