Parkinsonoperasjon – et nytt liv

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Parkinsons sykdom er en kompleks sykdom

Parkinsons sykdom er en kompleks sykdom. De aller fleste parkinsonrammede har god nytte av medikamentell behandling gjennom sine første år av sykdommen. Tett individuell oppfølging og mange justeringer holder symptomene unna, eller i lav grad, under mange år av sykdomsutviklingen. Sykdommens fremskridning og medikamentprovoserte bivirkninger gjør medisinering vanskelig etter noen år (5-10 år). Mange får så store problemer at annen behandling behøves for å dempe mer fremtredende symptomer.

 

Før dette prosjektet kom igang fantes det ingen tilbud spesielt rettet mot parkinsonopererte verken i helsevesenet eller i vår organisasjon. Målsettingen med prosjektet var å etablere et slikt tilbud.

 

I begynnelsen av 2004 startet planleggingen av seminarene. Et seminar ble avholdt i Oslo 26.-27. juni og det neste i Trondheim 6.-7. novemnber. På denne måten fikk vi dekket alle helseregionene. Oppslutningen rundt seminaret i Oslo var enorm, det ble totalt 100 deltakere. I Trondheim ble det 50 deltakere. Etter dette ble det også arrangert et eget møte med opererte i Tromsø.

 

Det ble også utarbeidet en brosjyre som kan brukes i selvhjelpsgruppene for opererte, og Parkinsontelefonen begynte med spesielle dager hvor det er opererte som svarer på telefonen. Norges Parkinsonforbund har satt fokus på en gruppe som ikke tidligere har hatt noe tilbud. Vi har nådd målsettingen vår om å samle parkinsonopererte for kursing/opplæring til egenmestring. Vi har også funnet et konsept som kan brukes ved fremtidige kurs for opererte, både på sentralt og lokalt plan.

 

Planene videre er å følge opp selvhjelpsgruppene så disse kommer ordentlig igang. I tillegg vil vi benytte den opparbeidede kunnskapen i arbeidet videre, både på lokalt og sentralt plan. Vi håper flere av våre lokalforeninger vil ta opp tråden fra prosjektet og skape en møteplass for de som er operert.

Prosjektleder/forsker

Magne Wang Fredriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Parkinsonoperasjon – et nytt liv
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2004: kr 585 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet