IKT for parkinson’ere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

De fleste som får Parkinsons sykdom er over 55 år. Ettersom sykdommen normalt oppdages hos eldre mennesker har det vært forholdsvis lite fokus på bruk av teknologi. Dette må endres. Mennesker som får PD i dag er vant til å bruke datamaskin og annen teknologi, og dette ønsker de selvsagt å fortsette med, selv om standardløsningene ikke lenger fungerer.

 

Vi ville hjelpe denne gruppen parkinson’ere til å kunne utnytte alle mulighetene datateknologien gir, også når standardoppsett og -utstyr ikke fungerer lenger slik at de kan stå i aktivt, lønnet arbeid så lenge som mulig/ønsket. Norges Parkinsonforbund ønsker å bidra for at de skal få den hjelpen de trenger så enkelt og raskt som mulig.

 

Vi ønsket å finne ut:

1.      hvordan vi kan hjelpe våre med-parkinsonere til å kunne fortsette å bruke datateknologien også når standardløsningene ikke fungerer lenger

2.      hva slags tilrettelegging som fungerer best til ulike symptomer

 

Vi ville spre kunnskap om tilretteleggingsmulighetene som allerede finnes:

3.      mulighetene for tilpasning som ligger i selve maskinen og i “standard programvare”

4.      ikke-standard tastaturløsninger

5.      ikke-standard museløsninger

6.      tilleggsprogramvare

 

Det finnes ikke et enkelt svar på noen av spørsmålene vi ønsket å besvare, men vi har funnet ut mye. Resultatene finnes her: http://parkinsonikt.blogspot.com/


 

Prosjektleder/forsker

Inger Thorstensen Tømte

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
IKT for parkinson’ere
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2008: kr 300 000, 2009: kr 390 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet