Dette er parkinson – 10 år etter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

17

Fremdriftsplan

NB – dersom tildelingen fra Stiftelsen Dam ikke er klar ved skissert prosjektstart 15/11, kan prosjektet lett forskyves og likevel gjennomføres. Ved tildeling inngås en formell samarbeidsavtale mellom partene i henhold til temaer som alt er belyst gjennom søknadsarbeidet. Leines setter i gang med researcharbeidet, som er hovedinnholdet i prosjektet. Innen utgangen av januar skal alle være kontaktet. Møtene med hver enkelt deltaker starter parallelt, og vil være ferdig i midten av februar. Deltakerne vil motta informasjon om prosjektet og et samtykkeskjema der de vurderer om de vil stille i dette prosjektet, om det kan gjøres opptak av samtalene, når opptakene i så fall skal slettes, om de kan kontaktes for eventuell kommentar til artikler som skal publiseres, og informasjon om at de kan trekke seg fra prosjektet når som helst, også etter at samtykkeskjemaet er signert. Ved samtykke, vil samtalene tas opp slik at notatene fra samtalen kan skrives i etterkant, og ikke fortløpende mens de prater. Samtalene vil foregå hjemme hos den enkelte deltaker, med mindre de foretrekker å møtes et annet sted. Samtidig som dette arbeidet pågår, vil Anette Bekkelund utarbeide artikler til medlemsbladet Tema Parkinson og til hjemmesidene. Når disse er publisert, vil det også legges ut tilpassede innlegg i sosiale medier om sakene. Stiftelsen Dam krediteres i all omtale av prosjektet. Det er planlagt to fysiske møter i prosjektgruppen. Flere kan avtales ved behov, ellers holder gruppen kontakt over telefon, e-post og eventuelt digitale møter. Prosjektet evalueres i slutten av februar. Her vil det avgjøres om det finnes et godt grunnlag for å gjennomføre/søke om et større film-/foto-/utstillingsprosjekt med deltakerne.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Dette er parkinson – 10 år etter
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2022: kr 49 000, 2023: kr 65 000
Startdato
18.11.2022
Sluttdato
28.02.2023
Status
Avsluttet