Parkinsons sykdom og ernæring

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1 Bakgrunn
Parkinsons sykdom kan gi en rekke symptomer og problemer som påvirker matinntaket. Konsekvensene av sykdommens virkning på matinntaket kan være av både sosial og fysiologisk art. Det hersker mange misforståelser rundt parkinson og mat. Blant annet er det mange som er overfokusert på proteininntak, selv om det faktisk bare er 10 % som har effekt av å redusere inntaket av protein.

Andre utfordringer som følge av sykdommen kan være:
Nedsatt matlyst
Redusert smak og luktesans
Munntørrhet
Muskelstivhet
Ristinger/skjelvinger
Redusert bevegelsesevne i ulike muskelgrupper

2 Målsetting
Spre informasjon om hjelp til selvhjelp når det gjelder kosthold og svelgvansker for personer med parkinsons sykdom. Dette vil gi mindre komplikasjoner og økt almenntilstand for målgruppen og pårørende. Enkle grep kan gjøre hverdagen enklere, vi må bare komme ut med informasjonen.

Brosjyren skal være delikat og inneholde gode oppskrifter. Det skal være fokus på at man ikke trenger å lage egen mat til de som har sykdommen. Kun med små tilpasninger vil den samme maten kunne spises både med og uten parkinson.

3 målgruppe
Personer med parkinsons sykdom/parkinsonisme

4 Betydning
Siden mat er så viktig for oss kan det bli veldig vanskelig når en ikke lenger kan spise det en vil eller har problem med å få i seg mat på en vanlig måte. For eksempel kan problemer som skjelvinger og redusert bevegelsesevne føre til at en sjenerer seg for å spise sammen med andre. Resultatet av dette kan være isolasjon og tap av samhørighet.

Innvirkningen på matinntaket kan også ha fysiologiske konsekvenser. Maten skal dekke kroppens behov for energi eller kalorier samt erstatte tap av vitaminer og mineraler. Dersom dette ikke skjer kan det føre til redusert allmenntilstanden.

5 Framdriftsplan
I starten av året vil vi gjøre en endelig avtale med ernæringsfysiolog som kan lage brosjyren. Forbundet har samarbeid med to som har meldt sin interesse, så det vil ikke være vanskelig å finne lage en avtale. Deretter vil vi sette ned en prosjektgruppe bestående av prosjektleder Ragnhild Støkket (sykepleier), ernæringsfysiologen, en logoped eller fysioterapeut (med tanke på svelgvanskene), en kokk og to brukere.

I januar og februar blir det arbeid med disposisjon av brosjyre, innhente evt ny forskning og annet nødvendig som kildemateriale. Ernæringsfysiologen og kokken vil ha et tett samarbeid for å finne fram til smakfulle tips som kan være med i brosjyren.

Frem mot sommeren blir det i hovedsak skrivearbeid, og brosjyren vil bli trykket og er klar for utgivelse i august.

Deretter vil man utvikle et foredrag som kan holdes av ernæringsfysiologer over hele landet. Dette vil være en mal de kan bruke når de får forespørsel fra lokal- og fylkesforeninger og LMS. Noen foredrag vil også bli holdt som en del av prosjektet.

Brosjyren vil annonseres i medlemsblad, på hjemmesidene og ved å sende et eksemplar til nevrologiske avdelinger og fylkes- og lokalforeninger i hele Norge. Vi vil også forsøke å få noe mediedekning på dette prosjektet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0362.pdf

Sluttrapportsammendrag

Parkinsons sykdom kan gi en rekke symptomer og problemer som påvirker matinntaket. Konsekvensene av sykdommens virkning på matinntaket kan være av både sosial og fysiologisk art. Det hersker mange misforståelser rundt parkinson og mat.

Målet for dette prosjektet var derfor å spre informasjon om hjelp til selvhjelp når det gjelder kosthold og svelgvansker for personer med Parkinsons sykdom. Informasjon kan bidra til mindre komplikasjoner og økt almenntilstand for målgruppen og pårørende. Enkle grep kan gjøre hverdagen enklere, hvis man bare kjenner til dem.

Dette prosjektet har involvert flere enn vi opprinnelig hadde tenkt. Å samarbeide ansatte og studenter ved Høyskolen i Akershus har vært spennende og lærerikt for oss som organisasjon. Studentene har som en del av sine Bacheloroppgaver gjennom dette prosjektet gjennomgått all tilgjengelig kunnskap som finnes i forskningsdatabaser på feltet Parkinsons sykdom og ernæring. Boken er dermed et oppdatert sammendrag av hva man vet i dag. Norges Parkinsonforbund kan anbefale denne formen for samarbeid til andre organisasjoner.

Under utarbeidelsen av oppskriftene ble det lagt vekt på at man skulle bruke så vanlig mat som mulig slik at man kan få kjøpt det over hele landet. I tillegg skulle det være relativt enkelt å lage maten, og det skulle ikke bære preg av å være spesialkost. Studentene på HiAk viser i boka at middagen ikke trenger å være udelikat selv om den er malt i en foodprocessor. Tvert i mot kan maten se riktig så innbydende ut.

Brosjyren utviklet seg i løpet av prosjektperioden til å bli en bok som er delikat og inneholder gode oppskrifter.

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Støkket

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Parkinsons sykdom og ernæring
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 92 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet