Kartlegging hverdagssituasjon

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Parkinsons sykdom er en nevrologisk sykdom man ikke kan bli frisk av, og som forverrer seg gjennom livet. Den viktigste behandlingen er personlig tilpassede medisindoser og fysisk aktivitet. Mange vil også etter hvert ha behov for ulike hjelpemidler, og ettersom stemmen og svelget påvirkes av sykdommen er det nyttig med trening hos logoped. Likevel er det mange som ikke tar i bruk hjelpen som finnes.

Målsetting

Målet er å gi personer som selv er i målgruppen anledning til å gi organisasjonen en bedre oversikt over bruk av behandlingstilbud, tjenesteapparat og hjelpemidler hos personer med parkinson. Vi ønsker også økt bevissthet om at en ikke bør vente for lenge med å benytte seg av tilbudet som finnes.

Målgruppe

Personer med parkinson og deres pårørende. Vi regner med å få fullstendige besvarelser fra 1000 personer.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

En prosjektgruppe bestående av to personer med parkinson, en pårørende med likepersonserfaring, helsefaglig rådgiver, interessepolitisk rådgiver og informasjonskonsulent vil stå for gjennomføringen av prosjektet. Flere ulike fagpersoner involveres i utarbeidingen av spørsmål. Alle organisasjonsledd involveres i ulike deler av prosjektet og holdes oppdatert om prosjektet underveis. Kartleggingsundersøkelsen vil lages i det nettbaserte verktøyet Netigate. Verktøyet har de nødvendige funksjoner for å stille ulike spørsmål til ulike grupper basert på innledende bakgrunnsspørsmål. Undersøkelsen vil være anonym og det vil i utgangspunktet ikke være mulig å spore opp hvem som har avgitt de ulike svarene. Resultatene fra prosjektet vil være svært konkrete og lette å dele. Vi benytter designbyrå for å utarbeide illustrasjoner av statistikken som enkelt kan distribueres i sosiale medier. Vi bestiller ca 20 illustrasjoner fra designbyrået Sax Media AS til dette formål, og vil ellers skrive om statistikken i mange ulike sammenhenger. Vi vil lage egne nyhetssaker om enkelte temaer og om hele prosjektet generelt, og vi vil rette oss direkte mot fagblader om delene av statistikken som angår de ulike faggruppene. Resultater deles også lokalt.

Fremdriftsplan

Januar: Første arbeidsmøte. Februar: Utarbeiding av spørsmål. Mars: Oppsett av spørreundersøkelsen. April-mai: Annonsering og lansering av spørreundersøkelsen. Det vil være åpent for besvarelser i tiden mellom påske og 17. mai. Mai-juni: Arbeidsmøte og bearbeiding av resultater. August: Design av statistikkbilder. September-november: Spredning av resultater. Vurderinger i forbundsstyremøte. Desember: Evaluering av prosjektet og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2020 Sluttrapport Kartlegging hverdagssituasjon.pdf

Prosjektleder/forsker

Kathrine Veland

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Kartlegging hverdagssituasjon
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 245 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring