Jag parkinson bort fra stemmen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom som for mange er ukjent. Den rammer flest voksne og eldre mennesker, typisk fra 55 år og oppover. Sykdommen innebærer store endringer i livssituasjonen til de som rammes og deres pårørende, og derfor skaper en diagnose ofte stor frustrasjon og mange ubehagelige situasjoner.

 

75% av alle parkinsonpasienter opplever å få dårligere stemme av ulike årsaker. Nyere forskning har vist at musikk kan stimulere sentralnervesystemet og være en ytre støtte til å komme igang både med aktiv trening av avspenningsøvelser. Det viser seg at musikk også kan bidra til at stemmen blir bedre. En del parkinsonpasienter oppfatter ikke selv at deres stemme har blitt dårligere, og flere har faktisk sendt kona eller mannen til øreundersøkelse fordi de tror at det er der feilen ligger. Sang hjelper de som har parkinson til å finne igjen den naturlige rytmen sykdommen har forstyrret. Stemmen er for de fleste mulig å trene opp, det handler om å være bevisst og øve. Vi har sett at mange parkinsonpasienter som snakker lavt hever stemmenivået betydelig når de synger eller roper. Og en del som selv har begynt i kor sier at dette hjelper dem når det gjelder stemmen.

 

Norges Parkinsonforbund avholdt i 2009 ulike samlinger med fokus på stemme og sang. Vi valgte å legge sangsamlingene i forbindelse med andre arrangementer. Det gjorde at vi nådde flere personer enn vi ellers ville nådd. Prosjektet har bidratt til økt bevissthet rundt at man kan få bedre stemme gjennom sang, at det finnes et tilbud om profesjonell hjelp med stemmen og at det er viktig å forebygge. Prosjektet har bidratt til at flere av lokal- og fylkesforeningene er interesserte i å starte opp grupper med sang, gjerne kor. Det vil skape glede og kontakt mellom mennesker som har en alvorlig sykdom. Målgruppen var personer med parkinson som har lyst til å synge og lære om stemme og parkinson. Denne gruppen nådd.

 

Prosjektleder/forsker

Gunn Leiknes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Jag parkinson bort fra stemmen
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2008: kr 49 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet