Besøkstjeneste i Trøndelag

Søknadssammendrag

Trøndelag Parkinsonforening (TPF) følger opp vårt eget prosjekt «Nettbasert besøkstjeneste» der vi kjøpte inn 28 nettbrett fra Elkjøp med tildelte midler fra Gjensidigestiftelsen og Sparebank1 SMN, og delte dem ut til sykehjem i Trøndelag. De brukes nå til videosamtaler mellom pasient og pårørende.

Prosjekt «Hjemmebesøk i Trøndelag» har som målsetting å besøke alle våre sårbare eldre medlemmer sommeren 2021 og høre hvordan de har det og tar det, hva de ønsker seg av oss og trenger hjelp til, og hva vi som forening kan tilby. TPF har mer enn 160 parkinsonsyke medlemmer over 75 år. Disse har førsteprioritet, men tilbudet kan også utvides til alle over 65 år (ca 400).

Prosjektet har to tiltak: Hjemmebesøk og produksjon og distribusjon av vårt lokale medlemsblad som en slags fysisk møteplass i godstolen hjemme.

Prosjektet starter opp 20.12.2020 med å kartlegge målgruppa i forhold til alder og bosted. Perioden fram til 1. mai 2021 brukes til planlegging av prosjektet. Målgruppa må fordeles på våre likepersoner og styremedlemmer i våre fem lokalforeninger. Det må sendes ut forespørsel til målgruppas medlemmer om og eventuelt når de ønsker besøk. Siste fase av planprosessen går på å fordele våre besøksvenner på målgruppas medlemmer og avtale hvem besøker hvem når osv. Vi må planlegge gode reiseruter for å kunne gjennomføre besøkene så effektivt og enkelt som mulig.
Sommermånedene mai-sept. gjennomføres avtalte besøk etter den planen vi har lagt opp til. Vi må regne med behov for endringer pga koronarestriksjoner og andre problemer som måtte dukke opp.

Vi forventer god respons fra våre eldre medlemmer på dette prosjektet.

Siste 2 måneder av året brukes til oppsummering, evaluering og deling av informasjon om prosjektet og de resultater og effekter vi har opplevd. Dette vil bli publisert på våre medlemsblad og nettsider og gjort tilgjengelig for interesserte media.

Prosjektleder/forsker

Leif Klokkerhaug

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Besøkstjeneste i Trøndelag
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 99.000
Startdato
08.12.2020