Når Parkinson rammer

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Å få diagnosen Parkinsons sykdom er for mange et veiskille i livet. De aller fleste vet lite eller intet om sykdommen fra før, og derfor er behovet for relevant informasjon avgjørende for hvordan den enkelte mestrer sin nye situasjon på beste måte. Før dette prosjektet ble igangsatt fantes det en del informasjon om Parkinsons sykdom sett fra fagpersoners ståsted, men det var et savn etter noe som handlet om det å leve med sykdommen.

 

”Livet med Parkinson” er en bok med en unik samling av erfaringer og tanker om det å leve med sykdommen. 26 mennesker har valgt å fortelle åpent og ærlig om hvordan de opplever ulike sider ved å ha en slik sykdom, eller å leve sammen med en som har den. Historiene skildrer en naturlig del av hverdagen for mennesker med Parkinsons sykdom. Øivind Jorfald har bidratt med illustrasjoner som gjør boken til en opplevelse å lese.

 

Prosjektresultatet ble et produkt som har blitt godt mottatt hos målgruppen. Videre planer er å fortsette markedsføringen av den flotte boken.

 

Utdrag fra anmeldelse:”Det fins liknende bøker om andre sykdommer, men denne boken er kanskje den beste jeg har lest. Så vidt jeg kan se, dekker den alle de viktige spørsmålene i de ti kapitlene. Den er lett å finne frem i, og den er meget godt skrevet. Redaktørene har gjort godt arbeid med å samordne innholdet fra alle bidragsyterne”. Professor Peter F Hjort.

 

Utdrag fra boken: ”Nevrologens tre ord, ”du har Parkinson”, markerte overgangen fra et liv som frisk og til et liv som syk. Syk for resten av livet. Betydningen av ordet kronisk stod plutselig klart for meg”. Birger Natvig.

Prosjektleder/forsker

Per Bakken

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Når Parkinson rammer
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2007: kr 152 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet