Team-parkinson tar hverdagen tilbake

Søknadssammendrag

Tall fra forbundets store spørreundersøkelse i 2021 viser at koronaperioden har satt sine spor både fysisk, psykisk og sosialt blant pårørende og mennesker med Parkinsons sykdom. I prosjektet «Team-parkinson tar hverdagen tilbake» vil vi gjennomføre to tiltak for nettopp å bidra til at brukere og pårørende kan ta hverdagen tilbake på best mulig måte. Tiltak 1: Gjennomføre arrangementet «Team-parkinson tar hverdagen tilbake» Tiltak 2: Produsere kortfilmen «Team-parkinson tar hverdagen tilbake». Målgruppen er mennesker med PS og pårørende og i tillegg inkludere spesielt de nydiagnostiserte i koronatiden.

Tiltakene vil ha stor betydning som møteplass og inspirasjon til deltakelse og aktiviteter nå etter koronatiden, og at streamingen til hele Norge vil inkludere, og gi et stort antall tilgang til kunnskap og foredrag, gode råd og nyttige verktøy fra et stort antall 5 av 6 parkinsonfagpersoner med fokus på tverrfaglighet og hverdagsmestring etter koronaen. Prosjektet skal være et bidrag i arbeidet med å ta hverdagen tilbake – sammen. Brukere og pårørende får unike muligheter til å stille spørsmål til fagpersoner og ta opp konkrete utfordringer og problemstillinger. Noe de ikke ville fått uten dette tiltaket.

Filmen og arrangementet vil bli publisert på Facebook, parkinson.no og YouTube. Filmen formidles til tillitsvalgte i alle våre 47 fylkes- og lokalforeninger og vil kunne brukes på medlemsmøter og i foredrag og seminarer lokalt. Materialet vil bli publisert som egne poster på vår Facebook-side, som har over 8000 følgere.

Gjennom 2022 og våren 2023 skal arrangementet gjennomføres og film produseres.

Prosjektleder/forsker

Sverre Nilsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Team-parkinson tar hverdagen tilbake
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
07.03.2022