Rett på sak

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Basert på erfaringer og henvendelser tør Norges Parkinsonforbund å påstå at det å finne frem til hvilke rettigheter den enkelte har i det norske velferdssystemet kan fortone seg som en ufremkommelig jungel. For personer som har nok med å mestre egen hverdag og livssituasjon er det vanskelig å finne overskudd til å lete i denne enorme mengden av informasjon, og det gjør det ikke enklere at ansvarlige instanser feilinformerer eller ikke gjør oppmerksom på rettighetene til den enkelte når situasjonen krever det.

Prosjektet målsetting
Gjennom å etablere en rettighetsportal tilknyttet parkinson.no, ønsker Norges Parkinsonforbund å tilby tilrettelagt informasjon om parkinsonrammedes rettigheter. Dette vil bidra til en enklere hverdag mer høyere kvalitet for parkinsonrammede.

Prosjektets målgruppe
Gjennom en rettighetsportal ønsker forbundet å nå alle med parkinsonisme og deres familier i Norge. Antallet med diagnosen er om lag 8 000 personer, og dette er sterkt økende.

Prosjektets betydning
Det kan kreve mye energi fra den enkelte for å finne frem til hvilke rettigheter vedkommende har krav på. Mange gir derfor opp letingen, og går dermed glipp av ordninger som kan forenkle hverdagen som parkinsonrammet. Med en slik portal kan mennesker med parkinson få hjelp til å se nye løsninger og enkelt fremlegge sine rettigheter for den aktuelle instans. En rettighetsportal vil bidra til å redusere belastningen på offentlige saksbehandlere og gi parkinsonrammede økt livskvalitet.

Beskrivelse av gjennomføring og fremdriftsplan
Januar: Prosjektgruppe nedsettes. I tillegg til prosjektleder vil gruppen bestå av ytterligere en person fra IKTkar-gruppen og en person fra forbundets administrasjon.
Februar ? mai: Systematisk gjennomgang av rettigheter som er aktuelle for målgruppen i samarbeid med FFOs rettighetssenter.
Juni ? august: Oppretting av portal som implementeres i forbundets nettsider i samarbeid med Imaker
August: Testing av portal
September ? november: Informasjon legges inn i portalen.
Desember: Evaluering av prosjektet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0429.pdf

Sluttrapportsammendrag

Basert på erfaringer og henvendelser tør Norges Parkinsonforbund å påstå at det å finne frem til hvilke rettigheter den enkelte har i det norske velferdssystemet kan fortone seg som en ufremkommelig jungel. For personer som har nok med å mestre egen hverdag og livssituasjon er det vanskelig å finne overskudd til å lete i denne enorme mengden av informasjon, og det gjør det ikke enklere at ansvarlige instanser feilinformerer eller ikke gjør oppmerksom på rettighetene til den enkelte når situasjonen krever det.
Gjennom å etablere en rettighetsportal tilknyttet parkinson.no, ønsket Norges Parkinsonforbund å tilby tilrettelagt informasjon om parkinsonrammedes rettigheter.
Prosjektet er gjennomført og målsettingen om å gjøre det enklere å finne fram i jungelen av rettigheter er nådd. Fordelene med en nettportal er mulighetene til å oppdatere rettighetene etter hvert som de forandrer seg. Det er vi i gang med allerede, og portalen vil kreve videre vedlikehold. I tillegg er portalen knyttet til en spørsmålstjeneste som vil videreføres etter prosjektets avslutning.
Portalen er tilgjengelig på www.parkinson.no/rettigheter

Prosjektleder/forsker

Britt Larsson

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Rett på sak
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2011: kr 79 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet