Alene med parkinson

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Parkinson kjennetegnes av en gradvis utvikling av symptomer som skjelvinger, treghet, sene bevegelser, små skritt og fare for fall. Mange blir derfor etter hvert mer avhengig av hjelp fra de rundt seg. Men hva gjør man dersom man ikke bor sammen med pårørende som kan hjelpe til i hverdagen? Hvor skal man henvende seg og hvilke justeringer kan man gjøre i egen hverdag for å tilpasse seg sykdommens utvikling? Vi vil i dette prosjektet utvikle en brosjyre om hvordan man best mulig kan mestre hverdagen med sykdommen, og hvordan man kan tilpasse sin hverdag etter hvert som sykdommen utvikler seg.

Målsetting

I dette prosjektet vil vi utarbeide en brosjyre spesielt rettet mot de som bor alene i eget hjem og har Parkinsons sykdom. Brosjyren vil gi informasjon om hvordan man best mulig kan mestre hverdagen med utviklingen av Parkinsons sykdom, og hvor man kan henvende seg ved ulike spørsmål og behov.

Målgruppe

Personer med Parkinsons sykdom som bor alene i eget hjem.

Antall personer i målgruppen

1500

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppen vil ha en stor rolle i utformingen av denne brosjyren. Vi ønsker også å involvere fagpersoner som fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, logoped og forbundets helsefaglige rådgiver som også er parkinsonsykepleier for å skrive og kvalitetssikre innholdet. Det vil være en parallell arbeidsprosess mellom brukerne og fagpersonene. Prosjektet vil følge Norges Parkinsonforbunds vanlige metode for utarbeiding av brosjyrer, der en prosjektgruppe er med i hele prosessen og i tillegg sendes den til gjennomlesing av andre som kan bidra, før den går til språkvask, design og trykk.

Fremdriftsplan

Juli: Informere prosjektgruppen om tildelt prosjekt og sette dato for første prosjektmøte. Aug: Første prosjektmøte. Idemyldring. Sept-nov: Skriveperiode, dialog over mail med prosjektgruppen. Des – januar: Prosjektmøte. Siste gjennomgang av tekst av prosjektgruppen. Feb: Språkvask. Mars-april: Design/trykk av brosjyre. Mai: Brosjyren sendes ut til aktuelle og markedsføres i ulike kanaler. Juni: Evaluering og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

prosjektrapport alene med parkinson.pdf

Prosjektleder/forsker

Thyra Kirknes

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Alene med parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 268 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring