Ung med Parkinson? Ikke alene

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom som for mange er ukjent og myteomspunnet

Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom som for mange er ukjent og myteomspunnet. Den rammer mest voksne og eldre mennesker, mest typisk fra 55 år og oppover. Sykdommen synes å innebære store endringer i livssituasjonen til de som rammes og deres pårørende, og derfor skaper det å få diagnosen Parkinsons sykdom ofte stor frustrasjon og mange ubehagelige situasjoner.  Å få diagnosen Parkinsons sykdom som yngre enn 55 er en stor påkjenning, å få den som så ung gjør at man føler seg mer alene om det.

 

I starten av 2004 ble det satt ned en prosjektgruppe bestående av Prosjektleder Magne Wang Fredriksen, Yngreutvalgets leder Thore Midbøe og medlem i Yngreutvlaget Gunn Leiknes. Utvalget skulle arrangere seminaret. Informasjon om og invitasjoner til seminaret ble sendt ut i begynnelsen av februar. Disse gikk til alle fylkes- og lokalforeninger i forbundet i tillegg til alle nevrologiske avdelinger i landet.

 

Seminaret ble avholdt fra 24.-26. september på Rica Nidelven Hotel i Trondheim. 54 personer deltok totalt, både pasienter og pårørende. Programmet vekslet mellom cafedialog, foredrag og sosialt samvær.

 

Norges Parkinsonforbund vurderer prosjektet som vellykket. Vi vet at mange yngre fortsatt holder kontakten med andre som var på seminaret. Målsettingen er nådd, seminaret har gjort at de yngre fikk treffe hverandre i et eget forum, de fikk utveksle erfaringer og bli kjent. For mange var dette et steg ut fra en hverdag i ensomhet. De har fortsatt mange steg å gå, men ved hjelp av andre yngre pasienter håper vi dette kan bli enklere. Forbundet har også hatt utbytte av seminaret ved at vi har fått bygget opp vår kompetanse på yngre pasienter med Parkinson og deres behov.

Prosjektleder/forsker

Magne Wang Fredriksen

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Ung med Parkinson? Ikke alene
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2004: kr 270 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet