Mestringskurs for parkinsonsyke

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Parkinsons sykdom er en alvorlig nevrologisk lidelse med mange og sammensatte problemer

Parkinsons sykdom er en alvorlig nevrologisk lidelse med mange og sammensatte problemer. Sykdommen har en progredierende utvikling og fører over tid med seg en betydelig grad av uførhet. Dette betyr at pasientens nærmeste pårørende også i stor grad blir rammet. Primærlegene har normalt liten innsikt i sykdomsbildet. I en slik situasjon vil den parkinsonrammede og de nærmeste pårørende nokså snart føle et særlig stort behov for informasjon om sykdommen, symptombehandlingen og hvordan man på beste måte kan lære seg å leve med sykdommen.

 

Målsettingen med prosjektet var å nå så mange pasienter og pårørende som mulig, anslagsvis ca. 800 personer. Det ble planlagt holdt fylkesvise dagkurser siden mange parkinsonpasienter vegrer seg mot lange reiser og overnatting. For yngre personer (tom. 55 år) med Parkinsons sykdom og deres pårørende ble det planlagt avholdt et eget landsdekkende weekendkurs.

 

En egen kurskomite på flere personer ble etablert bl.a. for å ta seg av kontakten med fylkesforeningene som stod for den praktiske gjennomføringen av kursene ute i fylkene. Et eget yngreutvalg stod for planleggingen og gjennomføringen av yngrekurset. Totalt deltok 883 personer på kursene. Vi registrerte at det var stor interesse for kursene, og vi kan trygt si at Norges Parkinsonforbund kom et godt stykke videre i bestrebelsene på å nå ut med informasjon til de parkinsonrammede og deres pårørende. Vi ser i dag en stor verdi i å videreføre denne kursaktiviteten. Det økonomiske grunnlaget vil imidlertid være avgjørende for vår aktivitet på dette viktige området.

Prosjektleder/forsker

Harald Solheim

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Mestringskurs for parkinsonsyke
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2001: kr 300 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet