Merverdi av brukermedvirkning

I samarbeid med

Søknadssammendrag

En velkjent hypotese i dagens helseforskning er at brukermedvirkning i forskning har en positiv påvirkning på forskningsresultatene. Både forskere, brukerorganisasjoner, forskningsfinansiører og de som utformer politikk og retningslinjer for forskning opererer alle under denne antagelsen. Alle disse aktørene har imidlertid ulike perspektiver på når, hvordan og hvorfor brukermedvirkning bør implementeres i forskning. Det er behov for en nærmere utforskning av disse ulike aktørers perspektiv. Stiftelsen DAM er en av forskningsfinansiørene som eksplisitt har valgt å prioritere brukermedvirkning i forskning som en av sine satsningsområder, og denne søknaden er et direkte svar på utlysningen av prosjekter innen denne tematikken. Det foreslåtte PhD prosjektet (REAL-PPI) som er beskrevet i denne protokollen vil anlegge en «realist evaluation»-tilnærming. I denne tilnærmingen er målet å utforske og forklare kontekst-mekanisme-utfall-konfigurasjonen av brukermedvirkning i forskning. En kontekst-mekanisme-utfall-konfigurasjon er en foreslått forklaring på hva det er ved et initiativ eller en intervensjon som virker, for hvem og under hvilke omstendigheter. I dette prosjektet vil vi sette spørsmålstegn ved de antatte hypoteser og tatt-for-gitte antagelser om brukermedvirkning i forskning. Ved å bruke «realist evaluation»-tilnærmingen søker vi å identifisere utfordringer og potensiell merverdi av brukermedvirkning i en multinasjonal forskningskontekst. Kunnskapsproduksjonen i dette PhD prosjektet har viktige vitenskapelige og samfunnsmessige påvirkninger på videre utvikling og implementering av brukermedvirkning i forskning i multinasjonale prosjekter. Resultatene fra dette prosjektet vil være viktige for brukerorganisasjoner, forskningsfinansiører, de som utformer politikk og retningslinjer for forskning og for forskere. Utnyttelse av resultatene vil sikres gjennom kommunikasjon til både lekfolk og profesjonelle, samt formidling som tilpasses og systematiseres for implementering av alle aktører som befatter seg med brukermedvirkning i forskning.

Prosjektleder/forsker

Cathrine Olaussen Normann

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Merverdi av brukermedvirkning
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000
Startdato
15.06.2021
Sluttdato
08.07.2025
Status
Under gjennomføring