Parkinson – fra Hell til Namsos og tilbake igjen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Trøndelag Parkinsonforening har siden koronapandemien begynte gjennomført/gjennomfører flere prosjekter for å avhjelpe isolasjon og ensomhet blant våre parkinsonrammede medlemmer:

  1. Innkjøp og utdeling av 28 nettbrett for prosjektet «Nettbasert besøkstjeneste» gitt til alle sykehjem i Trøndelag med parkinsonpasienter 2020.
  2. Prosjektet Hjemmebesøk i Trøndelag. Våre fem lokalforeninger tilbyr besøk hjemme av likepersoner/styremedlemmer. Prosjektet er finansiert av Dam.
  3. Prosjektet «Parkinson danser – to Hell with Parkinson» gjennomføres som helgesamling med aktiviteter/foredrag/ workshops 22.-24. oktober med støtte fra Dam og Helsedirektoratet. Tilbudet går til inntil 75 deltakere.

Dette prosjektet «Parkinson – fra Hell til Namsos og tilbake igjen» er en videreføring av de tre tiltakene nevnt ovenfor. «Stafettpinnen» bringes fra Hell H 2021 til en helgesamling i Namsos våren 2022 (prosjektdel A) og tilbake til Hell for en ny helgesamling høsten 2022, prosjektdel B).

Målsetting:
Målet vårt er å skape møteplasser for fysisk, sosial og mental aktivitet.

Målgruppe/deltakere:
Målgruppa for begge samlingene er mennesker med parkinson og deres nærmeste pårørende fortrinnsvis i Namdal og Trøndelag, men åpen for deltakere også fra Rest-Norge. Inntil 50 deltakere i Namsos og inntil 75 deltakere på Hell.

Metode:
Samlingene tilbyr ulike foredrag, workshops og fysiske aktiviteter tilpasset eldre med parkinson. Det sosiale aspektet med gammelt og nytt kjennskap og vennskap er svært viktig nå etter koronatida.

Tidsplan

  • Høst 2021: Utarbeidelse av prosjektskisser for både A- og B-delen av prosjektet.
  • Vinter 2022: Ferdig prosjektplan helgesamling Namsos (del A)
  • Vår 2022: Gjennomføring Helgesamling Namsos, ferdig prosjektplan helgesamling Hell
    (del B).
  • Høst 2022: Gjennomføring helgesamling på Hell med dagskonferanse «To Hell with parkinson».

Forventet resultat:
Fornøyde og glade deltakere med nytt livsmot og optimisme.

Evaluering:
Spørreskjema og intervjuer.

Prosjektleder/forsker

Leif Klokkerhaug

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Parkinson – fra Hell til Namsos og tilbake igjen
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 260.000
Startdato
12.07.2021