«Hjemme hos»

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norges Parkinsonforbund arbeider for at alle som er berørt av parkinsonisme skal oppnå økt livskvalitet, for å ivareta deres interesser og for at alle deler av samfunnet skal tilrettelegges best mulig for mennesker med disse sykdommene. Vi har ca 40 lokal- og fylkesforeninger som tilbyr et variert medlemstilbud, med for eksempel temamøter og trimgrupper. Samtidig vet vi at mange med langtkommen parkinson, eller som har andre utfordringer i tillegg til sykdommen, ikke har mulighet til å delta i ordinært medlemstilbud. Med dette prosjektet ønsker vi å gi dem noe ekstra.

Målsetting

Våre likepersoner vil besøke personer med parkinson og pårørende, minimum 150 personer i løpet av 2017. Likepersonene vil rapportere med en kort situasjonsbeskrivelse av hvordan det har vært hjemme hos de ulike personene og hva de har vært opptatt av, i anonymisert form.

Målgruppe

Personer med parkinson og deres pårørende, med fokus på de som ikke ellers deltar i medlemsaktiviteter.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppen presenterer prosjektet for lokal- og fylkesforeningene, og vil vurdere tiltakene til hver enkelt forening som ønsker å ta del i prosjektet. Om nødvendig vil prosjektgruppen fungere rådgivende overfor foreningene. Lokal- og fylkesforeningene med likepersoner som deltar i prosjektet vil kontakte aktuelle medlemmer for å foreslå besøk og avtale tid for dette. Likepersonene har tidligere gjennomført kurs i likepersonsarbeid og er skolert i det å ha gode samtaler med det det innebærer av ansvar og grensesetting. Da dette er frivillig arbeid, vil vi at det praktiske rundt besøkene avtales individuelt og lokalt. Noen vil kanskje ha med seg noe å bite i, noen vil ha med seg brosjyrer rundt bestemte temaer, og så videre. Rapporteringen av besøkene foregår på et enkelt, nettbasert skjema via Netigate. Her skal likepersonene fylle inn sine egne navn, dato for besøket, foreningstilhørighet og et kort, anonymisert avsnitt som beskriver situasjonen til de de har vært hjemme hos.

Fremdriftsplan

Januar-mars: Intern annonsering, prosjektmøte, avtaler, utvikling av rapportskjema, lokal planlegging. April-november: Gjennomføring av besøk og fortløpende rapportering fra likepersonene. Desember: Evaluering og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2018 ES sluttrapport Hjemme hos.pdf

Prosjektleder/forsker

Kathrine Veland

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
«Hjemme hos»
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 80 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet