Bedre liv med Parkinsons sykdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vanligvis forbindes Parkinsons sykdom med motoriske symptomer som skjelving, stivhet i kroppen og langsomme bevegelser. Studier viser imidlertid at ikke-motoriske symptomer i like stor grad påvirker livskvaliteten. Dette er symptomer som nedstemthet, apati, fatigue, søvnvansker, tretthet og kognitive problemer. Prosjektet skal gi kunnskap om de ikke-motoriske symptomene og hvordan man bedre kan mestre dem. Slik ønsker vi å gjøre livssituasjonen mer håndterbar for både personer med sykdommen og nære pårørende, og utvikle et kursmateriell som vil være tilgjengelige for andre helsearbeidere.

Målsetting

”Bedre liv med Parkinsons sykdom” har en todelt målsetting: • øke mestringsevnen ved ikke-motoriske symptomer for den enkelte deltaker • etablere et kursopplegg som forvaltes av Norges Parkinsonforbund, som basis for fremtidig økt satsing på tiltak knyttet til ikke-motoriske symptomer.

Målgruppe

Personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende. I tillegg ønsker vi å inspirere andre helsearbeidere ved at kursmaterialet vil gjøres tilgjengelige.

Antall personer i målgruppen

36

Beskrivelse av gjennomføring

Kurset skal utarbeides som et psykoedukativt tilbud, der vi gjennom pedagogiske prinsipper drøfter hva man vet om lidelsen, og hva pasienten selv og pårørende kan gjøre for å få bedre mestring av de ikke motoriske symptomene. Deltakerne skal få kunnskaper om Parkinsons sykdom, behandling og ulike metoder for «hjelp til selvhjelp.» Kurset skal ta utgangspunkt i ulike former plager og tap mange med Parkinsons sykdom sliter med. Vi kombinerer kognitiv atferdsterapi, som er den mest utbredte og best evaluerte tilnærmingen ved psykiske plager knyttet til somatisk sykdom, med en oppdatert medisinsk forståelse av Parkinsons sykdom. Kognitiv terapi fungerer som et supplement i behandling av en rekke andre sykdommer og erfaringene derfra vil være sentrale i vårt arbeid med personer med Parkinsons sykdom. Vi vil gjennomføre kurset i 3 runder, med 12 deltakere i hver runde, det vil si 36 deltakere totalt. Slik kan vi foreta forbedringer utfra tilbakemeldinger fra deltagere. Hvert kurs går over 8 kursdager á 3 timer.

Fremdriftsplan

Detaljplanlegging 13.8-1.9.18 Informasjon og rekruttering 1.9-16.10.18 1. kurs 16.10-27.11.18 Rekruttering til 2. kurs 27.11-5.2.19 Oppfølgingsdag kurs 1. Evaluering og forbedring 5.2-26.2.19 2. kurs 26.2-9.4.19 Info virksomhet. Rekruttering til 3.kurs Oppfølgingsdag kurs 2 9.4-11.6.19 Evaluering og forbedring 11.6-27.8.19 3. kurs 27.8-8.10.19 Oppfølgingsdag kurs 3 Evaluering. Planlegging av seminar 8.01-20.4.20 Arr av seminar 20.4.20

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for prosjektet Bedre liv med Parkinson.pdf

Prosjektleder/forsker

Øistein Ramleth

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Bedre liv med Parkinsons sykdom
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
LHL v/Sandvika nevrosenter
Beløp Bevilget
2018: kr 188 880, 2019: kr 310 660
Startdato
13.08.2018
Sluttdato
31.10.2021
Status
Avsluttet