Med parkinson på vidda

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Medlemmer og pårørende fra Finnmark opplyser at det er vanskelig å få tilgang til spesialister som kan noe mye om Parkinsons sykdom. De nærmeste spesialistene er på UNN og har rullerende virksomhet i Finnmark. På den rullerende praksisen kan det være 16 månders

venetid, men de får tilbud om å reise til UNN, noe som for mange er vanskelig på grunn av lang reiseveg og dårlig from. De fleste følges opp av fastlegen som ikke har hatt noen med sykdommen tidligere. Parkinson er en sykdom som krever et trent klinisk blikk, og erfaring. Derfor får ofte ikke pasienter som følges opp hos fastlegen den hjelpen de trenger. Mange går med symptomer som er plagsomme og som de kunne fått help med. Andre går med mange ubesvarte spørsmål.
Forbundet har flere ganger fosøkt å opprette et likemannstilbud i Finnmark, men har til nå ikke lykkes. Ved å snakke med medlemmene som bor der, sitter vi med en forståelse av at dette skyldes store geografiske avstander og dårlig utbygd transportsystem.
Med denne kunnskapen har fobundet valgt ut fem forskjellige steder i Finnmark som er knytepunkter for transport. På disse stedene

vil vi arrangere et seminar om sykdommen, spre kunnskap om likemannsarbeid og en likemannssamtale. Vi vil forsøke å motivere en person til å gå likemannskurs og starte samtalegrupper påhver av

disse stedene.
Mål:
Gi mennesker med Parkinsons sykdom og deres pårørende kunnskap om Parkinsons sykdom, behandling, rettigheter og verktøy til å leve med sykdommen. Etablere faste møtearenar for mennesker som har parkinson og deres pårørende. Lykkes vi med å etablere disse arenaene vil det også være et varig tilbud for mennesker som får diagnosen i ettertid og deres pårørende. Mye kan læres av hverandre, og ingen kjenner flere triks enn de som selv har levd med sykdommen en tid.En sekundær målgruppe er helsepersonell og fastleger som jobber på stedet med mennesker som har sykdommen.
Målgruppe:
1.Mennesker i Finmark som har Parkinsons sykdom og deres pårørende.
2.Helsepersonell og fastleger som følger opp noen med parkinson
Gjennomføring og fremdrift:
I dette prosjektet vil vi arrangere fem seminarer i Finmark med fokus på Parkinsons sykdom, behandling, rettigheter og verktøy til å leve med sykdommen. Undervisningen vil bli gitt av forbundets Helsefaglige rådgiver. Det vil også bli gitt undervisning om forbundets likemannsaktiviter og arrangert en likemannssamtale. Finmark er et stort fylke hvor befolkningene er spredd over store geografiske områder, med lite transport muligheter mellom stedene. Med bakgrunn i dette og de rammedes helsetilstand er det derfor ikke mulig å arrangere et stort seminar. Stedene som er plukket ut for undervisning har stor befolkningstetthet og er knytepunkter for transportkommunikasjon, og er derfor best egnet når vi ønsker å nå mange. For å kunne nå mange med informasjon om seminarene vil vi annonsere i Finmarksposten og forsøke å få ut informasjon via Finmarksradioen.
Det vil bli arrangert seminar i Kirkenes,Alta, Karasjok, Hammerfest,Vardø
over en uke i mai. Dersom noen melder sin interesse vil oppstart av lokale samtalegrupper starte på høsten, etter at personene som har meldt seg har gjennomgått et likemannstilbud.
Nytteverdi: Gi mennesker med parkinson og deres pårørende

i Finnmark
kunnskap om sykdommen, mestring, tips og triks, rettigheter og likemannstilbud. Sekundært ønsker vi å få opprettet varige møtearenaer på stedene, som driftes av en lokal likemann, skolert av fobundet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Med parkinson på vidda – endelig rapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Stenshjemmet Støkket

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Med parkinson på vidda
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2014: kr 339 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
20.12.2014
Status
Avsluttet