Hvem kan hjelpe meg?

Søknadssammendrag

Norges Parkinsonforbund skal streame livemøter med tverrfaglige fagpaneler. Målet med prosjektet er å teste ut ulike livemøter med fageksperter som metode. I livemøtene vil vi kunne besvare komplekse problemstillinger tverrfaglig, for å kunne hjelpe personer med parkinson, pårørende og helsepersonell. Med dette vil vi spre kunnskap om viktigheten av å få og opprette et tverrfaglig tilbud for personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende.

Det vil bli arrangert fire livemøter med fagpanelet, som vil ha ulike modeller for å formidle kunnskap. Dette for å kunne prøve ut hvilken modell som passer best til målgruppene og som kan anvendes i fremtiden.

  • Det første livemøtet vil være et møte der personer med parkinson og pårørende sender inn ulike problemstillinger som diskuteres av det tverrfaglige teamet.
  • I møte to vil det tverrfaglige teamet invitere med seg tre personer med parkinson. Disse vil bli undersøkt og stilt spørsmål, få råd og veiledning. Deltakeren vil kunne stille spørsmål relatert til casene eller lignende situasjoner.
  • I møte tre vil vi invitere ParkinsonNet – nettverket til å sende inn ulike problemstillinger fra sitt arbeid. Det vil bli gitt veiledning i de ulike problemstillingene. Nettverksdeltagerne kan bidra inn med svar på problemstillingene.
  • I møte fire vil det rettes et særskilt fokus på pårørende og deres behov for veiledning, informasjon og opplæring. Helsepersonell og pårørende vil sende inn problemstillinger som diskuteres av fagpanelet.

Livemøtene retter seg i hovedsak mot personer som har parkinson og deres pårørende. De kan hjemme fra egen stue delta i livestreamen. Livestreamene retter seg også mot helsepersonell som skal hjelpe personer med parkinson.

Prosjektleder

Ragnhild S. Støkket

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Hvem kan hjelpe meg?
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 299.000
Startdato
18.08.2020