Speakers corner.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ sykdom som blant annet kjennetegnes ved skjelving, stivhet og nedsatt bevegelighet. Sykdommen forverres gradvis over tid, og det er umulig å forutsi hvilket sykdomsforløp den enkelte har foran seg.
Folk flest vet ikke så mye om parkinsonssykdom og den ofte karakteriseres som en skjelvende eldre mann, og de fleste ikke vet at sykdommen kan også ramme unge og like mye kvinner som menn, og ikke alle har skjelvinger. Skjelvinger er det mest synlige symptomet, men ofte er det andre symptomer som er mest plagsomme. Derfor mener vi i Norges Parkinsonforbund at det er meget nyttig med aktive informasjonskampanjer og vi vil fortsette med å jobbe for å vise parkinsons mange ansikter.
En av de viktigste behandlingsformene ved parkinson i tillegg til medisiner er trening og fysisk aktivitet. Samtidig tror mange at når de får sykdom som parkinson så vil de ikke klare å delta i fysiske aktiviteter lenger. Derfor blir det viktig i informasjonsarbeidet å knuse denne myten.
Målsetting
Vårt mål er å spre informasjon om hvor ulikt sykdommen kan arte seg samtidig som vi gir parkinson en stemme. I forbindelse med den internasjonale Parkinsondagen 11.april 2014 ønsker vi ved våre 40 fylkes- og lokalforeninger å gjennomføre lokale informasjonskampanjer som vil bidra til økt forståelse for sykdommen. Disse vil foregå som lokale stands der frivillige i fylkes- og lokalforeningene viser fram ulike sider av livet med parkinson. Dette kan for eksempel innebære lokale talerstoler, presentasjoner av de anbefalte treningsformene for personer med parkinson som for eksempel Tai Chi, Qigong, Medisinsk Yoga, musikkterapi og fysioterapi med store bevegelser. I tillegg vil foreningene bli utstyrt med brosjyrer og flyers som de kan dele ut gratis under denne kampanjedagen.
Målgruppe
Vi ønsker å bevisstgjøre den allmenne befolkningen, både de som ikke har kjennskap til sykdommen eller som har mangelfullt inntrykk av hva parkinson er. Samtidig vil vi også bidra til optimisme hos de som selv har parkinson eller har noen i familien med denne diagnosen.
Gjennomføring
Ved tildeling av prosjektstøtte vil vi informere fylkes- og lokalforeningene, slik at de kan begynne å arbeide med lokal planlegging av kampanjedagen. I mars 2014 vil vi sende ut en kampanjepakke til hver forening som blant annet vil inneholde brosjyrer som kan deles ut på stands. Vi vil dele ut gratis følgende brosjyrer: «Kjenner du parkinson?», «Behandling og samarbeid», «Parkinsontelefonen», «Papaya» (informasjon om vårt tilbud til yngre med parkinson), medlemsbladet «Parkinsonposten» i tillegg til noen eksemplarer av brosjyrer med mer spesifikt innhold som for eksempel «Tannhelse», «Førerkort», «Parkinson i familien», «Tid for sykehjem» etc.
Vi lager en mal for pressemeldinger som fylkes- og lokalforeninger kan bruke i forbindelse med markeringen av den internasjonale Parkinsondagen. Pressemeldingen vil også inneholde ExtraStiftelsens logo.
Vi vil i forkant samle informasjon om alle de lokale markeringene slik at de kan annonsere det på vår nettside. I tillegg vil vi be om kopi av alle lokale medieomtale.
Betydning
Ved å bidra til å øke kunnskapen om parkinson i befolkningen vil vi redusere feiloppfatninger om sykdommen. Slik vil personer med parkinson få mindre stigmatisering, økt motivasjon til trening og aktiviteter som vil igjen gi bedre livskvalitet. Samtidig vil personer som i fremtiden få parkinson kunne inneha et mer riktig bilde av hvordan sykdommen kan arte seg.

Framdriftsplan
Januar og februar 2014 – Kommunikasjon med fylkes- og lokalforeningene.
Mars 2014 – Utsending av kampanjemateriale.
April 2014 – Gjennomføring av kampanje.
Mai og juni 2014 – Innsamling av lokale medieoppslag. Samlende reportasje til medlemsbladet «Parkinsonposten» og www.parkinson.no.
August og september 2014 – Evaluering av prosjektet.
Desember 2014 – Rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Speakers Corner.pdf

Prosjektleder/forsker

Kathrine Veland

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Speakers corner.
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2014: kr 79 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet