Kan min historie hjelpe deg?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Norges Parkinsonforbund har ca 100 godkjente likepersoner som har vært gjennom kvalifiserings-/oppfølgingskurs. Likepersonene følges opp av de lokale foreningene de tilhører, men savner samtidig mer omtale på landsdekkende basis. Parkinsons sykdom og annen parkinsonisme medfører ulike symptomer og forløp fra person til person, og rammer i ulike faser av livet. Dermed er det ikke gitt at én person har opplevd de samme utfordringene som en annen. Vi mener det vil være en fordel at en person med parkinson eller en pårørende kan få vite mer om hver likeperson enn alder og fylke før de tar kontakt.

Målsetting for prosjektet

Det konkrete målet med prosjektet er å publisere ca 50 personlige historier fra likepersoner med parkinson eller pårørende likepersoner på våre hjemmesider og i andre medier. Vi søker å treffe ulike mottakere med de ulike historiene, og vi har også som mål å doble antall likepersonssamtaler.

Målgruppe

Godkjente likepersoner for personer som har parkinson og pårørende står i fokus i prosjektet. Det videre målet er at de blir oppsøkt av de som trenger det.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektgruppen vil bestå av tre personer fra administrasjonen, to likepersoner og to som er relativt nye med parkinson eller som pårørende. Etter et oppstartsmøte og henvendelse til alle likepersoner med spørreskjema og interesseskjema, starter intervjuene fortløpende. Vi vil i størst mulig grad foreta intervjuer der likepersoner allerede møtes, som for eksempel på kurs og lokale samlinger. Noe reising må likevel medregnes. Intervjuene vil ha fokus på en eller to konkrete hendelser likepersonen har vært gjennom og funnet gode løsninger på, enten det er snakk om en situasjon de har kommet helt ut av, eller det gjelder plager de har funnet en måte å leve med. I noen tilfeller vil prosjektgruppen ta bilde i forbindelse med intervjuet, i andre tilfeller kan det være bedre om likepersonen selv sender inn et bilde som illustrerer temaet i intervjuet deres. Det utarbeides informasjons- og godkjenningsskjema, og likepersonen godkjenner endelig tekst før det publiseres. Intervjuene legges på vår kontaktside “Noen å snakke med?” og på Facebook og Instagram, med kontaktinformasjon såfremt dette også er godkjent. Intervjuene publiseres ukentlig eller oftere, og blir liggende på hjemmesidene i årene fremover eller til de trekkes tilbake.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juli – Prosjektgruppemøte og spørreundersøkelse til likepersonene. August – Utsending av informasjon om prosjektet til alle våre 100 likepersoner. September-desember – Intervjuer med likepersonene. Januar-mai – Publisering av intervjuer og gjennomføring av resterende intervjuer. Juni – Spørreundersøkelse til likepersonene (som kan skille mellom de som har deltatt i prosjektet og ikke) og evalueringsmøte.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Med dette prosjektet ville vi vise frem våre likepersoner ved hjelp av personlige historier om hvordan de har løst ulike utfordringer som har fulgt med sykdommen. Prosjektet skulle vise et mangfold av symptomer og løsninger, slik at de fleste ville kunne finne historier som kan virke nyttige for dem. Sammen med historien fulgte kontaktinformasjon til den aktuelle likepersonen, slik at de som kjente igjen sin egen situasjon kunne kontakte dem for råd og veiledning. Likepersonene er godkjent etter tidligere kurs i organisasjonen, slik at vi visste at de egnet seg som samtalepartnere. Vi ønsket å gjøre 40-50 intervjuer med erfarne likepersoner i prosjektåret. Historiene skulle legges inn på vår oversikt over kontaktbare likepersoner, i sosiale medier og i medlemsbladet. Vi så for oss at antall henvendelser til likepersonene som er med i prosjektet skulle økes, ved at flere personer med parkinson og pårørende finner en likeperson som kan hjelpe dem i den sitasjonen de selv står i.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Resultatene av prosjektet ble til en viss grad påvirket av koronasituasjonen, men vi er likevel godt fornøyd med prosjektet. Generelle henvendelser og aktivitet har blitt redusert i koronatiden, mens henvendelser til likepersoner har holdt seg på omtrent det samme nivået. Selv om antallet henvendelser til likepersonene ikke har økt, mener vi derfor likevel at prosjektet har hatt en effekt også her.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

15000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgruppen bestod av tre medlemmer av administrasjonen og to likepersoner, en med parkinson og en pårørende. Prosjektmedlemmene fra administrasjonen gjennomførte intervjuene i prosjektet. Alle likepersoner i organisasjonen ble forespurt om de ønsket å bli intervjuet. Likepersonene fikk også tilsendt et elektronisk spørreskjema der vi stilte spørsmål om gjennomsnittlig antall henvendelser, både ved start og slutt i prosjektperioden. I starten av året ble intervjuene gjennomført ved personlig møte. Da koronarestriksjonene kom, måtte vi tilpasse prosjektet. Intervjuene ble gjort over Teams, og likepersonene måtte selv sende inn et bilde som kunne brukes til intervjuet. Det ble da brukt mer tid på intervjuer. Det ble tatt lydopptak av intervjuene, slik at intervjuet kunne bli mer personlig. Teksten ble bearbeidet og sendt til likepersonen. Etter ferdig tekst var godkjent fra begge parter, ble lydopptaket slettet. Intervjuene med likepersonene ble publisert til et fast tidspunkt i uka på Facebook og Instagram, og noen ble gjengitt i medlemsbladet. Det ble ført oversikt over rekkevidde og reaksjoner på intervjuene til evalueringsformål. Evalueringen ble gjennomført over e-post.

Resultater og resultatvurdering

Hvert enkelt intervju har på Facebook nådd inntil 11318 personer og mottatt inntil 1200 «reaksjoner». På Instagram har vi nådd opp mot 700 personer per intervju, og på noen av intervjuene har nesten 50 % av de vi har nådd vært personer som ikke allerede følger kontoen vår. Intervjuene har mottatt mange gode kommentarer og hilsener, og vi har ikke opplevd ubehagelige tilbakemeldinger. Vi opplever at prosjektet har blitt svært godt tatt i mot, at personlige historier blir satt stor pris på, og at vi har økt synligheten til våre likepersoner.

Oppsummering og videre planer

Vi er godt fornøyd med dette prosjektet, og har gjennomført det så godt det lot seg gjøre. Personlige historier bidrar til å starte samtaler om temaer på en annen måte enn ren faglig informasjon. De korte historiene fra likepersonene blir liggende tilgjengelig frem til informasjonen er utdatert eller likepersonene ønsker at de fjernes. Gjennom intervjuene, kom også likepersonene med flere nyttige innspill i hvordan likepersonsarbeidet i organisasjonen kan styrkes og gjøres kjent. Dette er svært nyttige innspill som vi tar med oss i vårt videre arbeid.

Prosjektleder

Kathrine Veland

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Kan min historie hjelpe deg?
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 149 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
30.12.2020
Status
Under gjennomføring