Sett, lest, likt og husket

Søknadssammendrag

Parkinsonforbundet opplever et stort behov for informasjon og kunnskap om hvordan den enkelte og de nærmeste rundt kan takle alle de hverdagsutfordringer som følger sykdommen.

Grunnet korona har vi ikke mulighetene til å møte medlemmer fysisk og er avhengig av å få ut informasjonen digitalt. Forbundet har et rikt filmmateriale med mye nyttig informasjon som kan hjelpe de som er rammet av sykdommen. Film er et sterkt og effektivt medium for å formidle og dele erfaringer som vil være verdifulle bidrag til bedre hverdagsmestring og styrket kunnskap hos målgruppen.

Dessverre er det meste av materialet ikke tekstet. Med en gjennomsnittsalder på medlemmer på 72 år er det viktig at vi tilpasser oss denne eldre målgruppen bedre. Undertekster, teksting eller subtitling, bidrar ofte til å få frem et budskap, og gjør filmer mer brukervennlige.

I tillegg er det også slik at 90% av brukerne på sosiale medier ser film med lyden avskrudd. I sosiale medier blir film prioritert foran annet innhold. I dette prosjektet ønsker vi å heve eksisterende filmmaterialet med tekst, slik at det blir lettere å følge med for eldre med nedsatt hørsel, samt få en bedre spredning i sosiale medier.

Målsettingen er å lage undertekster på ca. 85 filmer vi har med informasjon til personer med parkinson og deres pårørende.

Prosjektleder/forsker

June Alexandersen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sett, lest, likt og husket
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 208.000
Startdato
08.04.2021