Mitt beste råd

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er fortsatt behov for å tydeliggjøre hva ulike faggrupper kan hjelpe til med, med tanke på alle symptomene parkinson kan føre med seg. Mange vet for eksempel ikke at en logoped kan bidra ved svelgevansker og at en ergoterapeut kan hjelpe med å planlegge dagen mtp energifordeling. Gjennom en undersøkelse støttet av Stiftelsen Dam, så vi at det er mange som ikke benytter seg av faggrupper de kunne hatt nytte av for å få en bedre hverdag. Metoden i prosjektet er inspirert av andre prosjekter støttet av Stiftelsen Dam, der vi når ut med nyttig informasjon gjennom historier med personlig preg.

Målsetting

I dette prosjektet ønsker vi å formidle den brede variasjonen i hva ulike typer fagpersoner kan bidra med for å gjøre hverdagen for personer som lever med parkinson eller som pårørende enklere, gjennom en serie med 40 korte historier. Historiene skal ha personlig preg, men også gi enkle råd.

Målgruppe

Målgruppen vi ønsker å nå med prosjektet er personer som lever med parkinson og deres pårørende. Personene som skal rekrutteres til intervjuer er fagpersoner.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Det skal gjennomføres 40 intervjuer med ulike fagpersoner, som skal presenteres som korte historier i «jeg-form». De publiseres på Facebook og Instagram. Enkelte intervjuer vil bli gjengitt i medlemsbladet Tema Parkinson. Ettersom Instagram-innlegg har en maksgrense på 2000 tegn inkludert mellomrom, vil hver historie bli kortere enn dette. Selve intervjuene gjøres via Teams eller ved møte, og vil ta ca 20 minutter. Det gjøres et lydopptak etter avtale, som slettes etter at teksten er klar til publisering. Prosjektleder utarbeider forslag til tekst basert på lydopptaket, og intervjuobjektet får anledning til å gjøre endringer i teksten. Hvert intervju vil bli tilpasset personen som intervjues, men alle vil bli spurt om deres motivasjon for å jobbe med parkinson og om hva som er deres beste råd til personer som lever med parkinson eller som pårørende i hverdagen. Prosjektet vil ha «base» på forbundskontoret og/eller over Teams, men intervjuene vil gjøres en-til-en med personer fra hele landet. Vi vil forsøke å inkludere flest mulig faggrupper, samt et variert utvalg med tanke på geografi, alder, bakgrunn, arbeidssted og om de jobber i en by eller i en kommune med store avstander. Se prosjektbeskrivelse for prosjektgruppe mm.

Fremdriftsplan

Januar – Oppstartsmøte, informasjonsutarbeiding. Februar – utsendelse av informasjon og oppstart av intervjuer. Mars-desember – ukentlig publisering av historier. Desember – evalueringsmøte og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Mitt beste r��d.pdf

Prosjektleder/forsker

Anette Bekkelund

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Mitt beste råd
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 246 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring